Do ukončenia registrácie verejnosti ostáva:

Počet prihlásených dobrovoľníkov

10 158

Viac

Prihlásiť aktivitu

DNES MÁM RANDE S NAŠÍM MESTOM!

Prihláste nápad ako zlepšiť svoje mesto

Prihlasovanie aktivít prebieha v tomto termíne

14. 2. – 29. 3. 2019

Aké aktivity môžete prihlásiť?

Jedna organizácia si môže navrhnúť jednu alebo viac rozličných dobrovoľníckych aktivít v nasledovných tematických skupinách:

Verejný priestor

životné prostredie, mestské iniciatívy, občianske iniciatívy, hrady a kultúrne pamiatky

Sociálne služby

Sociálne služby

nízkoprahové organizácie, domovy sociálnych služieb, krízové centrá, združenia pre znevýhodnených, útulky

Vzdelávanie

Vzdelávanie

školy, škôlky, materské a rodinné centrá

Dátumy a časy konania aktivít

Aktivity si môžete navrhnúť v 4 rôznych termínoch:

  • piatok, 7.6., od 09:00 hod. do 12:00 hod.
  • piatok, 7.6., od 13:00 hod. do 16:00 hod.
  • piatok, 7.6., od 09:00 hod. do 14:00 hod.
  • sobota, 8.6., od 09:00 hod. do 12:00 hod.

Prihláste aktivitu cez online formulár

Prihlásiť aktivitu môžete len elektronicky. Vytvorte si nové osobné konto zaregistrovaním sa na stránke www.darca.sk. Každý rok je potrebná nová registrácia:

Darca.sk

Realizácia aktivít a prihlasovanie dobrovoľníkov

Realizáciu aktivít počas Nášho Mesta budú zastrešovať priamo prihlásené organizácie. Prihlasovanie a komunikáciu s firemnými dobrovoľníkmi koordinuje Nadácia Pontis.

Prihlasovanie dobrovoľníkov prebieha cez webovú stránku www.nasemesto.sk, kde zverejníme popisy navrhnutých aktivít, termíny a kontaktné údaje na koordinátorov z organizácií.

Firemní dobrovoľníci či dobrovoľníci z verejnosti sa prihlasujú na aktivity z ponuky na základe typu aktivity, záujmu, zamerania organizácie, časových možností či iných kritérií.

Máte otázky?

Ak máte otázky ešte pred registráciou, alebo potrebujete s niečím poradiť,
kontaktujte nás.

Kontaktovať