Do ukončenia registrácie verejnosti ostáva:

Počet prihlásených dobrovoľníkov

10 158

Viac

Prečo sa zapojiť

Máte nápad ako zlepšiť vaše mesto? Navrhnite svoje aktivity!

Dôvody, prečo sa oplatí zapojiť do Nášho Mesta

 • získate konkrétnu pomoc pre vašu organizáciu
 • naučíte sa nové veci a zlepšíte vaše zručnosti
 • spoznáte nových ľudí a rozšírite sieť svojich podporovateľov
 • zlepšíte prostredie v meste, kde pôsobíte a zároveň motivujete i svoje okolie k aktívnemu prístupu

Prihláste svoj projekt a získajte pomoc od tisícok ochotných dobrovoľníkov!

Naše Mesto je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva, ktoré každoročne prepája ľudí z firiem a verejnosti s verejnoprospešnými organizáciami.

Termín podujatia Naše Mesto

7. 6 – 8. 6. 2019

Navrhnite, s čím potrebujete v tomto termíne pomôcť a my vám nájdeme dobrovoľníkov!

Prihlásiť aktivitu

Aktivity si môžu navrhnúť

 • neziskové organizácie
 • občianske združenia
 • domovy sociálnych služieb
 • chránené dielne
 • základné, stredné, či materské školy
 • centrá voľného času a materské centrá
 • nadácie
 • mestá, mestské rozpočtové či príspevkové organizácie zo zapojených miest, občianske iniciatívy
 • fyzické osoby, ktoré budú následne zodpovedať za ich realizáciu a koordináciu dobrovoľníkov na mieste

O účasť sa nemôžu uchádzať

 • podnikateľské subjekty
 • podnikatelia na základe živnosti
 • organizácie podporujúce politické strany alebo hnutia
Mapa

Tieto organizácie môžu navrhnúť aktivity pre dobrovoľníkov, ak súčasne pôsobia v nasledovných mestách:

Bratislava, Stupava, Senec, Pezinok, Svätý Jur, Trnava, Nitra, Trenčín, Topoľčany, Hurbanovo, Banská Bystrica, Zvolen, Partizánske, Prievidza, Žilina, Poprad, Spišská Nová Ves, Košice, Prešov, Michalovce

Upozornenie: V niektorých mestách sú počty podporených projektov limitované počtom zapojených firiem. Nové mestá môžeme pridať so súčasným zapojením firiem v danom meste.

Prihlásiť aktivitu

Získať môžete menší grant na priame náklady

Grant prispieva na pokrytie minimálnych, nevyhnutných nákladov na realizáciu aktivity, akými sú nákup farieb, čistiacich prostriedkov, pracovných pomôcok, zeminy, malých okrasných rastlín a iných pracovných potrieb.

Nie je možné ho použiť na úhradu miezd, prevádzkových nákladov organizácie, stravu (s výnimkou aktivít zameraných na trávenie času s klientmi), cestovné, komunikačné náklady, či nákup zariadenia do interiéru a exteriéru organizácie.

Výšku grantu schvaľujeme individuálne vzhľadom na charakter navrhovaných aktivít a adekvátny počet potrebných firemných dobrovoľníkov.

Kategórie pre orientačnú výšku grantu

Kapacita pre firemných dobrovoľníkov Orientačná výška grantu
Projekt pre 5-15 dobrovoľníkov grant do 60 €
Projekt pre 16-30 dobrovoľníkov grant do 120 €
Projekt pre 31-50 dobrovoľníkov grant do 230 €
Projekt pre 51 dobrovoľníkov a viac grant do 450 €

Prihlásiť aktivitu

Máte otázky?

Ak máte otázky ešte pred registráciou, alebo potrebujete s niečím poradiť,
kontaktujte nás.

Kontaktovať