Do ukončenia registrácie ostáva:

Prečo sa zapojiť

Dôvody, prečo sa oplatí zapojiť do Nášho Mesta

 

 • získate konkrétnu pomoc pre vašu organizáciu
 • naučíte sa nové veci a zlepšíte vaše zručnosti
 • spoznáte nových ľudí a rozšírite sieť svojich podporovateľov
 • zlepšíte prostredie v meste, kde pôsobíte
 • motivujete svoje okolie k aktívnemu prístupu
 • pomôžete podporiť kultúru firemného dobrovoľníctva

Prihláste svoj projekt a získajte pomoc od tisícok ochotných dobrovoľníkov!

Naše Mesto je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva, ktoré každoročne prepája ľudí z firiem a verejnosti s verejnoprospešnými organizáciami. Navrhnite, s čím potrebujete pomôcť a my vaše aktivity zviditeľníme pre dobrovoľníkov!

Termín podujatia Naše Mesto

10. 6. 2022

 

Prihlásiť aktivitu

Aktivity si môžu navrhnúť

 • neziskové organizácie
 • občianske združenia
 • chránené dielne
 • základné, stredné, či materské školy
 • centrá voľného času a materské centrá
 • nadácie
 • mestá, mestské rozpočtové či príspevkové organizácie zo zapojených miest, občianske iniciatívy
 • fyzické osoby, ktoré budú následne zodpovedať za ich realizáciu a koordináciu dobrovoľníkov na mieste

O účasť sa nemôžu uchádzať

 • podnikateľské subjekty
 • podnikatelia na základe živnosti
 • organizácie podporujúce politické strany alebo hnutia
Mapa

Tieto organizácie môžu navrhnúť aktivity pre dobrovoľníkov, ak súčasne pôsobia v nasledovných mestách:

Banská Bystrica, Bratislava, Hlohovec, Hurbanovo, Košice Michalovce, Nitra, Partizánske, Pezinok, Poprad, Prešov, Prievidza, Senec, Spišská Nová Ves, Stupava, Svätý Jur, Topoľčany, Trenčín, Trnava, Zvolen, Žilina.

Upozornenie: V niektorých mestách sú počty podporených projektov limitované počtom zapojených firiem. Ďalšie mestá môžeme pridať so súčasným zapojením firiem v danom meste.

Prihlásiť aktivitu

Získať môžete menší grant na priame náklady

Grant prispieva na pokrytie minimálnych, nevyhnutných nákladov na realizáciu aktivity, akými sú nákup farieb, čistiacich prostriedkov, pracovných pomôcok, zeminy, malých okrasných rastlín a iných pracovných potrieb.

Nie je možné ho použiť na úhradu miezd, prevádzkových nákladov organizácie, stravu (s výnimkou aktivít zameraných na trávenie času s klientmi), cestovné, komunikačné náklady, či nákup zariadenia do interiéru a exteriéru organizácie.

Výšku grantu schvaľujeme individuálne vzhľadom na charakter navrhovaných aktivít a adekvátny počet potrebných firemných dobrovoľníkov.

* Grant bude udelený podľa finálneho počtu dobrovoľníkov, ktorí sa prihlásia na váš projekt.

Kategórie pre orientačnú výšku grantu

Kapacita pre firemných dobrovoľníkov Orientačná výška grantu
Projekt pre 5-10 dobrovoľníkov grant do 60 €
Projekt pre 11-20 dobrovoľníkov grant do 140 €
Projekt pre 21-30 dobrovoľníkov grant do 220 €
Projekt pre 31-40 dobrovoľníkov grant do 300 €
Projekt pre 41-50 dobrovoľníkov grant do 380 €
Projekt pre 51 dobrovoľníkov a viac grant do 460 €

Prihlásiť aktivitu

Máte otázky?

Ak máte otázky ešte pred registráciou, alebo potrebujete s niečím poradiť,
kontaktujte nás.

Kontaktovať