Do ukončenia registrácie dobrovoľníkov ostáva:

Počet prihlásených dobrovoľníkov

3 550

Viac

Zapojené firmy

PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

10

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

30

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

211,80 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
PosAm, spol. s r.o.
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

5

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

15

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

105,90 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

35

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

111

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

783,66 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o.
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

100

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

350

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

2 471,00 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
PIXEL FEDERATION, s.r.o.
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

10

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

30

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

420,00 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
Piano Software, s.r.o.
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

24

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

102

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

720,12 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
Photoneo, s.r.o.
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

10

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

50

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

353,00 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

95

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

407

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

4 070,00 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
Philip Morris Slovakia s.r.o.
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

178

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

536

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

3 784,16 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
Pfizer Luxembourg SARL, o.z.
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

40

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

200

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

1 412,00 €

Viac info

Tlačidlo Viac info