Do ukončenia prihlasovania ostáva:

Počet prihlásených dobrovoľníkov

9 793

Viac

Zapojené firmy

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Zapájajú sa 3+ rokov Zapája sa do Nášho Mesta už viac ako 3 roky
Požaduje elektronickú faktúru
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

105

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

525

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

3 706,50 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
BDO, spol. s r.o.
Zapájajú sa 3+ rokov Zapája sa do Nášho Mesta už viac ako 3 roky
Požaduje elektronickú faktúru
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

137

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

515

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

3 635,90 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
Kia Slovakia s. r. o.
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

118

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

514

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

3 628,84 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
Nine Rocks Games s.r.o.
Zapájajú sa 3+ rokov Zapája sa do Nášho Mesta už viac ako 3 roky
Požaduje elektronickú faktúru
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

100

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

500

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

9 000,00 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
KONE Business Services
Zapájajú sa 3+ rokov Zapája sa do Nášho Mesta už viac ako 3 roky
Požaduje elektronickú faktúru
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

139

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

497

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

3 508,82 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
Kia Slovakia s. r. o.
Požaduje elektronickú faktúru
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

105

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

489

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

3 452,34 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
Orange Slovensko, a.s.
Zapájajú sa 3+ rokov Zapája sa do Nášho Mesta už viac ako 3 roky
Požaduje elektronickú faktúru
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

145

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

488

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

3 445,28 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
Embraco Slovakia, s.r.o.
Zapájajú sa 3+ rokov Zapája sa do Nášho Mesta už viac ako 3 roky
Požaduje elektronickú faktúru
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

99

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

433

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

3 056,98 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
GroupM Slovakia s.r.o.
Požaduje elektronickú faktúru
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

96

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

432

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

3 049,92 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
Brose Prievidza, spol. s r.o.
Zapájajú sa 3+ rokov Zapája sa do Nášho Mesta už viac ako 3 roky
Požaduje elektronickú faktúru
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

142

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

426

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

3 007,56 €

Viac info

Tlačidlo Viac info