Do ukončenia prihlasovania ostáva:

Počet prihlásených dobrovoľníkov

9 793

Viac

Zapojené firmy

VÚB, a.s.
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

309

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

1 435

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

10 131,10 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
ING Hubs B.V., organizačná zložka Slovensko
Zapájajú sa 3+ rokov Zapája sa do Nášho Mesta už viac ako 3 roky
Požaduje elektronickú faktúru
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

307

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

1 419

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

10 018,14 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členskéh štátu
Zapájajú sa 3+ rokov Zapája sa do Nášho Mesta už viac ako 3 roky
Požaduje elektronickú faktúru
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

289

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

1 257

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

15 084,00 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
Slovenské elektrárne, a.s.
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

266

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

1 770

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

12 496,20 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
Heineken Slovensko a.s.
Zapájajú sa 3+ rokov Zapája sa do Nášho Mesta už viac ako 3 roky
Požaduje elektronickú faktúru
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

264

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

1 054

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

10 540,00 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
Dell s.r.o
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

255

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

1 027

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

7 250,62 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
Mondelez International
Zapájajú sa 3+ rokov Zapája sa do Nášho Mesta už viac ako 3 roky
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

247

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

1 065

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

31 950,00 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
Kyndryl Services Slovensko spol. s r.o.
Požaduje elektronickú faktúru
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

245

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

984

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

6 947,04 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
KPMG Slovensko spol. s r.o.
Zapájajú sa 3+ rokov Zapája sa do Nášho Mesta už viac ako 3 roky
Požaduje elektronickú faktúru
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

233

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

890

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

6 283,40 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
Lenovo Slovakia s.r.o.
Zapájajú sa 3+ rokov Zapája sa do Nášho Mesta už viac ako 3 roky
Požaduje elektronickú faktúru
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

233

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

953

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

6 728,18 €

Viac info

Tlačidlo Viac info