Do ukončenia registrácie dobrovoľníkov ostáva:

Počet prihlásených dobrovoľníkov

3 096

Viac

Zapojené firmy

Unomedical s.r.o.
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

30

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

90

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

635,40 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
DWC Slovakia a.s.
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

30

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

90

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

635,40 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
Komerční banka, a.s, pobočka zahraničnej banky
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

30

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

90

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

635,40 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
TaylorWessing advokáti s.r.o.
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

29

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

87

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

614,22 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
ENGIE Services a.s.
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

29

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

109

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

769,54 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
SIA Central Europe,a.s.
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

28

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

104

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

734,24 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
HP Inc Slovakia, s.r.o.
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

27

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

83

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

585,98 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
Aapogee Business Services, S.á.r.l., organizačná zložka
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

25

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

75

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

529,50 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
WebSupport, s.r.o.
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

25

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

75

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

529,50 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
CURADEN Slovakia, s.r.o.
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

25

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

93

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

656,58 €

Viac info

Tlačidlo Viac info