Do začiatku registrácie dobrovoľníkov ostáva:

Prihlasovanie
dobrovoľníkov
od 6.5.2021

Viac

Zapojené firmy

Clarios Slovakia spol. s r.o.
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

35

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

129

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

1 161,00 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
Orange Slovensko, a.s.
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

34

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

124

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

875,44 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

34

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

140

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

1 960,00 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
DLA PIPER WEISS-TESSBACH Rechtsanwälte GmbH, organizačná zložka
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

33

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

119

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

840,14 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
Merck, spol. s r.o.
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

32

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

160

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

1 129,60 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o.
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

32

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

128

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

903,68 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
Autovista Slovakia s.r.o.
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

32

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

160

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

1 129,60 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

32

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

116

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

818,96 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

31

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

93

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

656,58 €

Viac info

Tlačidlo Viac info
Innovatrics, s.r.o.
Dobrovoľníci
Ikona | Dobrovolníci

31

Odpracované hodiny
Ikona | Odpracované hodiny

93

Hodnota práce
Ikona | Hodnota práce

656,58 €

Viac info

Tlačidlo Viac info