Do ukončenia registrácie ostáva:

Účastnícky poplatok

Firma, ktorej zamestnanci sa zúčastnia dobrovoľníckych aktivít, uhrádza účastnícky poplatok za každého dobrovoľníka.

Účastnícky poplatok

Poplatok za dobrovoľníka

25 €

bez DPH*. Poplatok bude v plnej výške využitý na zabezpečenie podujatia.

Aké položky zahŕňa? (orientačné sumy)

Úhrada poplatku

*Poplatok za dobrovoľníkov môžete uhradiť darom, asignáciou dane z príjmu alebo na faktúru. Pri úhrade poplatku formou faktúry je nutné pripočítať 20% DPH.