Do ukončenia prihlasovania ostáva:

Účastnícky poplatok

Počet účastníkov podujatia, ktoré organizujeme, je limitovaný kapacitami organizátora. Vyhradzujeme si právo zapojiť ako účastníkov výlučne podporovateľov alebo osoby, ktoré uhradia poplatky spojené s jeho organizáciou alebo iných partnerov nadácie.

Účastnícky poplatok

Poplatok za dobrovoľníka

28 €

bez DPH*. Poplatok bude v plnej výške využitý na zabezpečenie podujatia.

Aké položky zahŕňa? (orientačné sumy)

Úhrada poplatku

*Pri úhrade poplatku formou faktúry je nutné pripočítať 20% DPH. Výška poplatku zodpovedá počtu reálne prihlásených dobrovoľníkov za firmu a bude vyúčtovaná po uzavretí prihlasovania.