Do ukončenia registrácie dobrovoľníkov ostáva:

Účastnícky poplatok

Firma, ktorej zamestnanci sa zúčastnia dobrovoľníckych aktivít, uhrádza účastnícky poplatok.

Účastnícky poplatok

Poplatok za dobrovoľníka

19 €

bez DPH*. Poplatok bude v plnej výške využitý na zabezpečenie podujatia.

Aké položky zahŕňa (orientačné sumy)?

Úhrada poplatku

*Poplatok za dobrovoľníkov môžete uhradiť darom, asignáciou dane z príjmu alebo na faktúru. Pri úhrade poplatku formou faktúry je nutné pripočítať 20% DPH.

Máte otázky?

Ak máte otázky ešte pred registráciou, alebo potrebujete s niečím poradiť,
kontaktujte nás.

Kontaktovať