Do ukončenia prihlasovania ostáva:

Prihlásiť aktivitu

MÁM SRDCE NA SPRÁVNOM MESTE!

Prihláste dobrovoľnícke aktivity a zlepšite vaše mesto.

Aké aktivity môžete prihlásiť?

Jedna organizácia si môže navrhnúť jednu alebo viac rozličných dobrovoľníckych aktivít v nasledovných tematických skupinách:

Verejný priestor

životné prostredie, mestské iniciatívy, občianske iniciatívy, hrady a kultúrne pamiatky

Sociálne služby

Sociálne inštitúcie

nízkoprahové organizácie, krízové centrá, združenia pre znevýhodnených, útulky

Vzdelávanie

Vzdelávacie inštitúcie

školy, škôlky, materské a rodinné centrá

Kedy a kde sa môžu konať aktivity?

Aktivity si môžete navrhnúť v 3 rôznych časoch:

09:00 - 12:00 hod.

13:00 - 16:00 hod.

09:00 - 14:00 hod.

Mapa

Aktivity môžete navrhnúť v týchto mestách:

Banská Bystrica, Bratislava a okolie, Dolný Kubín, Hlohovec, Hurbanovo, Komárno, Košice, Levice, Liptovský Mikuláš, Martin, Michalovce, Nové Zámky, Nitra, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Poprad, Prešov, Prievidza, Púchov, Skalica, Senec, Sereď, Spišská Nová Ves, Stupava, Šaľa, Topoľčany, Trenčín, Trnava, Zlaté Moravce, Zvolen, Žilina

Upozornenie: V niektorých mestách sú počty podporených projektov limitované počtom zapojených firiem. Ďalšie mestá môžeme pridať so súčasným zapojením firiem v danom meste.

Prihlásiť projekt cez www.darca.sk

Prihláste aktivitu cez online formulár

Prihlásiť aktivitu môžete len elektronicky. Vytvorte si nové osobné konto zaregistrovaním sa na stránke www.darca.sk.

Každý rok je potrebná nová registrácia:

Darca.sk

Posudzovanie žiadostí

Nadácia Pontis ako organizátor podujatia pri výbere projektov zohľadňuje tieto kritériá:

 • verejnoprospešný charakter - potrebnosť a prínos dobrovoľníckeho projektu pre spoločnosť alebo komunitu,
 • kvalita - realizovateľnosť projektu, vhodnosť pre dobrovoľnícke práce,
 • adekvátnosť použitia prostriedkov grantu,
 • profil organizácie - dôveryhodnosť, charakter činnosti,
 • lokalita/miesto konania aktivít - ak v mieste konania nie je prihlásená zároveň aj firma, je pravdepodobné, že sa nenaplní dobrovoľníkmi,
 • predchádzajúce skúsenosti so žiadateľom.

  Z posudzovania môžeme vylúčiť žiadosti, ktoré:

  • nebudú kompletne vyplnené,
  • nespĺňajú zameranie podujatia Naše Mesto,
  • majú administratívne nedostatky,
  • budú doručené po termíne uzávierky.

   

   

  Ako prebieha organizácia Nášho Mesta?

  Prehľad dôležitých termínov

  Registrácia projektu a aktivít

  Počas februára a marca zaregistrujete u nás svoj projekt a aktivity - Registrovať projekt, my váš projekt skontrolujeme, spripomienkujeme, schválime a zverejníme na našom webe - Aktivity v mestách.

  Prihlasovanie dobrovoľníkov

  V máji prebieha prihlasovanie dobrovoľníkov na vaše aktivity. Po tomto termíne počty uzavrieme a vy budete vedieť, koľko dobrovoľníkov k vám príde. V tomto období začíname s vami riešiť aj zmluvy a vyplácanie grantov na základe počtu prihlásených dobrovoľníkov*. Prihlasovanie dobrovoľníkov a komunikáciu s firemnými dobrovoľníkmi koordinuje Nadácia Pontis. Prihlasovanie prebieha cez webovú stránku www.nasemesto.sk, kde na základe informácií uvedených na darca.sk zverejníme popisy vami navrhnutých aktivít, termíny a kontaktné údaje na koordinátorov z organizácií.

  Realizácia a organizácia aktivít

  V deň konania Nášho Mesta je organizácia dobrovoľníckych aktivít celkom vo vašich rukách prostredníctvom vás a vašich koordinátorov. Je preto potrebné, aby ste mali pripravené všetky pomôcky, občerstvenie a hlavne dobrú náladu. Všetci chceme, aby bol tento deň príjemným zážitkom pre všetky strany. 

  *Grant vám bude udelený podľa finálneho počtu dobrovoľníkov, ktorí sa prihlásia na váš projekt. Po ukončení prihlasovania (teda koncom mája) vám príde mailom informácia o počte dobrovoľníkov, ktorí sa prihlásili na váš projekt a o výške grantu, ktorá k tomu prislúcha. Financie vám môžu prísť aj pár dní pred konaním podujatia, keďže najprv je potrebné podpísať vzájomne zmluvu. Ak uvážite, že by ste už nestihli do podujatia potrebný materiál, odporúčame využiť vlastné prostriedky, ktoré budete mať po obdržaní grantu z nadácie refundované. Financie z nadácie k vám každopádne do konania podujatia určite prídu. 

  Máte otázky?

  Ak máte otázky ešte pred registráciou, alebo potrebujete s niečím poradiť, prečítajte si Odpovede na vaše najčastejšie otázky a ak nenájdete odpoveď, kontaktujte nás. 

  Kontaktovať