Do ukončenia registrácie ostáva:

Naše Mesto

Najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku

Naše Mesto už viac ako 15 rokov prepája firmy, samosprávy a občiansky sektor s jasným cieľom – vyčistiť, skrášliť a viditeľne zlepšiť mestá, v ktorých žijeme. Každoročne si tisíce dobrovoľníkov z firiem obliekajú rovnaké tričká a zapájajú sa do množstva dobrovoľníckych aktivít po celom Slovensku darovaním svojho času a práce.

Za tým všetkým sa skrýva ešte oveľa viac!

  • firemné dobrovoľníctvo podporuje vytváranie vzťahov obyvateľov k mestu, v ktorom žijú a pracujú
  • podporuje preberanie zodpovednosti firiem za prostredie, v ktorom pôsobia
  • podporuje angažovanosť obyvateľov v tom, čo sa deje v ich okolí
  • vytvára príležitosti pre budovanie spolupráce medzi samosprávou, zapojenými firmami, mimovládnymi organizáciami a obyvateľmi mesta

Inšpirácia

Všetko začalo, keď Lenka Surotchak, vtedajšia riaditeľka Nadácie Pontis, s nadšením rozprávala kolegovi Paľovi o veľkej dobrovoľníckej akcii New York Cares, na ktorej sa vtedy zúčastnila spolu s viac ako 10-tisíc dobrovoľníkmi. Spoločne skrášľovali, upratovali a menili New York k lepšiemu. „Čo keby sa niečo takéto podarilo aj u nás?“ povedali si.

Prvé dobrovoľnícke dobrodružstvo

Prvého ročníka Naša Bratislava v roku 2007 sa zúčastnilo 400 firemných dobrovoľníkov. Spolu sa zapojilo 20 firiem a mimovládok, čo sme považovali za obrovský úspech. Len málokto s tým počítal. V roku 2019 ukázalo, že „má srdce na správnom meste" viac ako 10-tisíc dobrovoľníkov. Pomohli tak 235 neziskovým organizáciám, nízkoprahovým centrám, domovom sociálnych služieb, ale aj školám či škôlkam. Dobrovoľníkov zo 155 firiem ste mohli stretnúť v 46 mestách a obciach po celom Slovensku.

Kto stojí za Naším Mestom?

Organizátorom podujatia Naše Mesto je Nadácia Pontis, jedna z najväčších nefiremných nadácií na Slovensku, ktorá už viac ako 20 rokov prináša pozitívne zmeny a silné spojenia. Podporuje firemnú a individuálnu filantropiu, rozvíja dobrovoľníctvo zamestnancov a pro bono služby pre mimovládne organizácie, presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvoju sociálnych inovácií a vzdelávania na Slovensku.