Do ukončenia prihlasovania ostáva:

Počet prihlásených dobrovoľníkov

9 793

Viac

Späť na novinky

Tréningy a workshopy pre neziskové organizácie

16. marec 2016

Máte záujem, aby sa s vami experti z firiem podelili o svoje vedomosti a skúsenosti?

V neziskovom sektore pracuje veľmi veľa šikovných a zanietených ľudí, odhodlaných urobiť čo najviac pre dobro veci.  Avšak aj pri najlepšej vôli sa stáva, že sme jednoducho na niektoré témy prikrátki – nevieme, ako správne komunikovať naše aktivity navonok, máme dilemy v oblasti práva, alebo sa nevyznáme v účtovníctve. A prostriedky na doplnenie si takýchto vedomostí či zručností jednoducho v neziskovom sektore chýbajú.  Preto sme veľmi radi, že stále viac a viac expertov z firiemzáujem posunúť svoje dlhoročné skúsenostiprofesionálne zručnosti neziskovým organizáciám a tým prispieť k ich kvalitnejšej práci. Takto si môže nezisková organizácia plniť oveľa efektívnejšie svoje poslanie a  výraznejšie prispievať k pozitívnej zmene.

Preto som sa rozhodli venovať väčší priestor pro bono aktivitám a v stredu 8. júna by sme chceli pre Vás v spolupráci s firmami pripraviť tréningy a školenia podľa Vašich potrieb. 

PR, social media, online marketing, účtovníctvo, ľudské zdroje, právne otázky, timemanagment, financie – tém, v ktorých sa môžete posunúť ďalej,  je naozaj neúrekom. Máte návrh či nápad na konkrétnu tému tréningov a workshopov? Je oblasť, v ktorej sa dobre neorientujete, ale bola by tak prínosná pre Vašu činnosť? Určite nám dajte vedieť vyplnením tohto formulára a my veríme, že sa nám podarí nájsť vo firmách lektorov, ktorí tieto tréningy a workshopy pre Vás pripravia.