Do ukončenia registrácie ostáva:

Späť na novinky

Pro Bono Maratón spojí počas 12 hodín ľudí z firiem a z neziskoviek

2. jún 2015

Súčasťou Nášho Mesta aj Pro Bono Maratón, do ktorého sa opäť zapoja kreatívci, ale aj strategickí poradcovia a právnici.

Firmy na jeden deň opustia kancelárie, aby pomohli pro bono

Pro Bono Maratón nadväzuje na minuloročný Kreatívny maratón, v rámci ktorého ľudia z firiem poskytnú svoje profesionálne služby neziskovkám. „Firemní dobrovoľníci a ľudia z neziskoviek vytvoria tímy, ktoré budú 12 hodín nepretržite pracovať napríklad na tvorbe marketingovej kampane, komunikačnej stratégie alebo novom biznis modeli,“ vysvetľuje Monika Brošková, programová manažérka Nadácie Pontis.

Bezplatné pro bono služby menia aj neziskovky

Mnohé neziskovky si nemôžu dovoliť služby odborníkov. Či už ide o služby reklamných agentúr, právne služby alebo pomoc v oblasti strategického poradenstva. „Často im tak chýba prístup k zručnostiam, ktoré sú pre ich prácu dôležité. Pro Bono Maratón im ponúka práve túto možnosť,“ zdôvodňuje M. Brošková.

Bezplatné pro bono služby, ktoré poskytujú firmy neziskovkám, v zahraničí nie sú ničím výnimočným. Podobné maratóny fungujú aj v Nemecku, Francúzsku, Amerike i v Japonsku. „Neziskové organizácie ich vítajú, pretože im pomáhajú realizovať zmeny, o ktoré sa snažia. Ľudia v organizáciách sa vďaka dobrovoľníkom, ktorí pomáhajú hlavou, posúvajú. Získavajú nové inšpirácie, kontakty a vedomosti, vďaka čomu môžu dlhodobo prinášať riešenia spoločenských problémov na Slovensku,“ dodáva M. Brošková.

Tímy budú spoločne tvoriť už vo štvrtok 11. júna v priestoroch Connectu a Impact HUBu v Bratislave v oblastiach:

  • Komunikácia, marketing, reklama
  • Právo
  • Strategické poradenstvo

Komu pomôže Pro Bono Maratón? 

KOMUNIKÁCIA A MARKETING

Triad Advertising pripraví pre Vnútroblok návrh kampane na zvýšenie angažovanosti ľudí do susedských mobilných záhrad.

PRime time pomôže organizácii Odyseus, ktorá sa venuje ľuďom v sexbiznise a závislým od drog, pri komunikácii posolstiev a vytvorení komunikačnej stratégie kontroverzných tém.

This is Locco pripravia pre Slovenskú debatnú asociáciu komunikačné posolstvá pre podporu kritického myslenia stredoškolákov.

Creative Department sa bude venovať komunikačnej kampani pre Nexteriu, aby mohla lepšie budovať vzťahy s firmami na podporu vzdelávania.

Creo Young Rubicam pripravý pre urban KONTAKT kampaň pre pripravovaný dizajnérsky distrikt THE MOST pod Mostom SNP v Bratislave.

SCR Interactive pripraví pre Mládež ulice vizuálnu identitu a dizajn manuál.

Neopublic Porter Novelli pripraví pre organizáciu Pedál návrh komunikačnej stratégie na podporu cykloturistiky.

Visibility pripraví pre ID Space Team komunikačnú kampaň pre multižánrový festival Rozbaľ to, Bratislava! v územnom plánovaní.

Adbee Digital pripraví pre Nadáciu Pontis návrh kampane 24-hodinovka pre darcovský portál Dobrá Krajina.

PRÁVO

Advokáti Martin Provazník z bnt attorneys-at-law a Tomáš Demo z Allen Overy pripravia pre Cyklokoalíciu právnu stratégiu na podporu rozvoja cyklodopravy a bezpečného pohybu chodcov v Bratislave.

Advokátske kancelárie zapojené do programu Advokáti Pro Bono bnt attorneys-at-lawHillbridges, Kinstellar a advokátka JUDr. Tijana Ćećezová spolu s exekútorom JUDr. Pavlom Holíkom organizujú pre neziskovky právne tréningy v oblastiach ochrany osobných údajov, strategického právneho myslenia, práva duševného vlastníctva a exekučného práva. Tréningy vychádzajú z často opakujúcich sa potrieb a otázok neziskových organizácii, s akými sa obracajú na advokátov v programe. Spolu sa pro bono právnych tréningov zúčastní 24 neziskoviek z Bratislavy, Žiliny a Prešova, z toho viac ako polovica pracuje so sociálne marginalizovanými klientami a komunitami.

STRATÉGIA

Accenture pomôže Aliancii Stará Tržnica vytvoriť biznis model pre udržateľné potravinové trhy v centre. Víkendové trhy v Starej tržnici sú alternatívou voči komplexom nákupných centier a vytvárajú priestor pre miestnych farmárov a malovýrobcov potravín.