Do ukončenia prihlasovania ostáva:

Späť na novinky

Prihláste svoje dobrovoľnícke aktivity v Bratislave a okolí do Nášho Mesta

11. máj 2015

Predĺžili sme prihlasovanie dobrovoľníckych aktivít do Nášho Mesta v Bratislave a okolí.

Predĺžili sme prihlasovanie dobrovoľníckych aktivít v Bratislave a okolí na najväčšie dobrovoľnícke podujatie Naše Mesto. Ak poznáte vo svojom okolí školu, škôlku, organizácie, iniciatívy alebo centrá, ktoré potrebujú pomoc dobrovoľníkov, dajte im vedieť. Okrem dobrovoľníkov získajú aj malý grant na realizáciu svojich dobrovoľníckych aktivít.

Dobrovoľníci za deň či dva dokážu spoločne urobiť neraz viac, ako by  organizácie zvládli popri svojich verejnoprospešných aktitivitách. Prihlasovanie na dobrovoľníctvo je spustené. Dajte o sebe vedieť a prídu pomôcť aj vám. Na vaše aktivity čakáme do pondelka 18. mája.

Naše Mesto je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva, ktoré každoročne prepája ľudí z firiem a verejnosti so slovenskými organizáciami a iniciatívami. Tento rok sa uskutoční v piatok a v sobotu 12. a 13. júna. Na dobrovoľnícke aktivity sa nám už prihlásilo spolu viac ako 2800 dobrovoľníkov.

Čo vaša škola alebo organizácia počas Nášho Mesta získa?

 • získate konkrétnu pomoc pre vašu organizáciu,
 • naučíte sa nové veci a zlepšíte svoje zručnosti,
 • spoznáte nových ľudí a rozšírite sieť svojich podporovateľov.

Kto sa môže prihlásiť?

Počet dobrovoľníkov stále rastie. Ak poznáte organizáciu z Bratislavy, Pezinka, Svätého Jura, Senca a okolia, do pondelka 18. mája sa môžu prihlásiť na dobrovoľnícke aktivity.

Aktivity si môžu navrhnúť:

 • neziskové organizácie, občianske združenia,
 • domovy sociálnych služieb, chránené dielne,
 • základné, stredné, či materské školy,
 • centrá voľného času a materské centrá,
 • nadácie,
 • mestá, mestské rozpočtové či príspevkové organizácie,
 • občianske iniciatívy alebo fyzické osoby, ktoré budú následne zodpovedať za ich realizáciu a koordináciu dobrovoľníkov na mieste

Do Nášho Mesta sa nemôžu prihlásiť podnikateľské subjekty, podnikatelia na základe živnosti, organizácie podporujúce politické strany alebo hnutia. Výstupy aktivít nemôžu slúžiť na súkromné účely. Aktivity v prospech súkromných škôl a škôlok môžu byť zaradené do podujatia, ale nebudú podporené grantom.

Akú pomoc môžete získať?

Zapojiť sa môžete v týchto oblastiach:

 • VEREJNÝ PRIESTOR: životné prostredie, mestské iniciatívy, občianske iniciatívy, hrady a kultúrne pamiatky
 • SOCIÁLNE SLUŽBY: nízkoprahové organizácie, domovy sociálnych služieb, krízové centrá, združenia pre znevýhodnených, útulky
 • VZDELÁVANIE: školy, škôlky, materské a rodinné centrá

Jedna organizácia si môže navrhnúť jednu alebo viac rôznyc dobrovoľníckych aktivít v nižšie uvedených časoch.

Termíny konania aktivít

Aktivity si môžete navrhnúť v 4 rôznych termínoch:

 • piatok, 12.6., od 09:00 hod. do 12:00 hod.
 • piatok, 12.6., od 13:00 hod. do 16:00 hod.
 • piatok, 12.6., od 09:00 hod. do 14:00 hod.
 • sobota, 13.6., od 09:00 hod. do 12:00 hod.

Dáme vám menší grant na priame náklady

Na nákup farieb, čistiacich prostriedkov, pracovných pomôcok, zeminy, malých okrasných rastlín a iných pracovných potrieb vám môžeme poskytnúť menší grant. Grant prispieva na pokrytie minimálnych, nevyhnutných nákladov na realizáciu aktivity a nie je možné ho použiť na úhradu miezd, prevádzkových nákladov organizácie, stravu (s výnimkou aktivít zameraných na trávenie času s klientmi), cestovné, komunikačné náklady, či nákup zariadenia do interiéru a exteriéru organizácie.

Výšku grantu schvaľujeme individuálne, vzhľadom na charakter navrhovaných aktivít a adekvátny počet potrebných dobrovoľníkov. Tu uvádzame kategórie pre orientačnú výšku grantu:

 • projekt pre 1 až 5 dobrovoľníkov: výška grantu do 25 €
 • projekt pre 6 až 15 dobrovoľníkov: výška grantu do 50 €
 • projekt pre 16 až 30 dobrovoľníkov: výška grantu do 100 €
 •  projekt pre 31 až 50 dobrovoľníkov: výška grantu do 200 €
 • projekt pre 51 až 100 dobrovoľníkov: výška grantu do 400 €

Prihláste sa cez online formulár

Prihlášky prijímame len elektronicky. Vytvorte si nové osobné konto zaregistrovaním sa na stránke www.Darca.sk. Pri registrácii si zvoľte:

Darca:                   Nadácia Pontis
Program:               Naše Mesto 2015

Do svojho konta sa prihlasujete zadaním vášho prístupového loginu a hesla. Následne vyplníte žiadosť o podporu prostredníctvom vášho konta v sekcii Náš projekt.

K žiadosti prikladáte ilustračné fotografie v sekcii Náš projekt – časť 7. Galéria. Vytvorte len 1 album a ku každej aktivite, ktorú navrhnete, vložte ilustračnú fotografiu vo formáte .jpg (napr. vzhľad parku, ktorý chcete skrášliť alebo miestnosti, ktorú chcete vymaľovať, obrázok skládky, ktorú chcete zlikvidovať a pod.). Fotografie vkladajte v takom poradí, v akom ste vložili aktivity, aby mohli byť v systéme následne správne spárované. 

Realizácia a komunikácia s dobrovoľníkmi

Realizáciu aktivít počas Nášho Mesta budú zastrešovať priamo prihlásené organizácie. Prihlasovanie a komunikáciu s firemnými dobrovoľníkmi koordinuje Nadácia Pontis. 

Máte otázky?

Kontaktujte Mareka Richtera prostredníctvom e-mailu: marek.richter(at)nadaciapontis.sk alebo na mobile.: 0918 595 999

Tešíme sa, že spoločne opäť postavíme Naše Mesto na nohy!