Do ukončenia registrácie verejnosti ostáva:

Počet prihlásených dobrovoľníkov

10 158

Viac

Späť na novinky

Prieskum: Aké sú prínosy zapájania zamestnancov do dobrovoľníctva?

2. apríl 2012

Pre takmer 84 % opýtaných je to dobrý pocit. Pre 53 % je to rozvoj mäkkých zručností.

Ale až 73 % respondentov povedalo, že do dobrovoľníctva sa zapája preto, že je to novodobá forma teambuildingu.

Toto bola len jedna z otázok v prieskume, ktorý realizovala Nadácia Pontis v spolupráci s Ekonomickou univerzitou na jeseň 2011. Do prieskumu sa zapojilo 117 organizácií.

Prieskum: Dobrovoľníctvo zamestnancov na Slovensku (správa z prieskumu)

Z odpovedí opýtaných vyplynulo, že medzi zamestnancami prevládajú manuálne dobrovoľnícke aktivity.

Pre firmu je motiváciou zapojiť sa do dobrovoľníckych aktivít snaha pomôcť, ale aj podpora teambuildingu či šírenie dobrého mena spoločnosti. Pre väčšinu z nich je dobrovoľníctvo súčasť zodpovedného podnikania a firemnej filantropie.