Do ukončenia registrácie verejnosti ostáva:

Počet prihlásených dobrovoľníkov

10 158

Viac

Späť na novinky

Prekročíme hranicu 5 000 dobrovoľníkov?

2. apríl 2012

„Ľudia tu pracovali tak, ako niekedy nepracujú ani za peniaze“, povedal vlani Dušan Chupáč z Mestských zásahov o dobrovoľníkoch, ktorí maľovali zastávku pod mostom SNP v Bratislave.

Príď pomôcť a uvidíš, čo to spraví (aj s Tebou)!

Prihláste svoju firmu na najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku a umožnite svojim kolegom a zamestnancom, aby zažili dobrý pocit z pomoci tam, kde je to skutočne potrebné.

Každá firma, ktorá bude zapojená do Nášho Mesta si určí svojho firemného koordinátora, ktorý bude sprostredkovávať informácie zamestnancom. Všetky detaily ohľadom Nášho Mesta dostanú firemní koordinátori od Nadácie Pontis na osobnom stretnutí alebo prostredníctvom mailu či telefonicky.

Aktivity budú prebiehať – 15. a 16. júna 2012 vo vybraných mestách: Bratislava, Galanta, Sereď, Šaľa, Košice, Žilina, Partizánske a Spišská Nová Ves. Koordinovať ich budú organizácie, ktoré ich navrhli.

Zamestnanci prihlásených firiem, mesta, mestských inštitúcií ale aj široká verejnosť, oblečení v rovnakých dobrovoľníckych tričkách, sa do nich zapoja a darovaním svojho času a práce pomôžu dobrej veci.

Dôležité termíny

  • spustenie prihlasovania dobrovoľníkov cez www.nasemesto.sk: 14.5.
  • ukončenie prihlasovania dobrovoľníkov: 4.6.
  • distribúcia tričiek: 7. – 14.6.
  • termín Naše Mesto: 15. – 15.6.

Účastnícke poplatky

Poplatok pre zapojené firmy je vo výške 333 € za 1 - 30 zapojených dobrovoľníkov (pri fakturácii je potrebné pripočítať 20 % DPH). Za každých ďalších začatých 30 zapojených zamestnancov je poplatok 333 €. Členovia skupiny Engage neplatia poplatok za prvých 30 zapojených dobrovoľníkov.

Poplatok slúži primárne na úhradu nákladov na tričká dobrovoľníkov a granty pre neziskovky, kde sa dobrovoľnícke aktivity budú konať.

Doterajší dopad

Naše Mesto nadväzuje na 4 ročníky Našej Bratislavy, 2 ročníky Našej Žiliny a 1 ročník Našich Košíc. V roku 2011 sme prvýkrat podujatie zorganizovali súčasne vo viacerých mestách pod titulom Naše Mesto: Bratislava, Galanta, Žilina, Košice, Hlohovec, Spišská Nová Ves. Od roku 2007 sa do podujatia zapojilo 80 firiem a viac ako 9 400 dobrovoľníkov. Skrášlili sme 4 hradné nádvoria, 150 parkov a verejných priestranstiev, takmer 60 detských ihrísk a školských záhrad, 5 útulkov pre bezdomovcov a 2 útulky Slobody zvierat.

Dokumenty na stiahnutie: