Do ukončenia prihlasovania ostáva:

Počet prihlásených dobrovoľníkov

9 793

Viac

Späť na novinky

Neziskové organizácie, prihláste sa na bezplatné právne tréningy

5. apríl 2016

Chceli by ste absolvovať bezplatný právny tréning? Vyplňte dotazník a prihláste sa.

Ste nezisková organizácia a potrebovali by ste rozšíriť svoje právne povedomie? Ponúkame vám možnosť absolvovať bezplatný právny tréning v oblastiach:

  • ochrana osobných údajov,
  • exekúcie,
  • právo duševného vlastníctva,
  • strategické právne myslenie.
  • prípadne môžete navrhnúť ďalšie témy

Tréningy:

  • všetky tréningy sa uskutočnia v stredu,  8.6.2016, bližšie informácie o mieste konania, čase a advokátoch, ktorí budú tréningy viesť, prihláseným neziskovkám zašleme začiatkom mája,
  • obsiahnu teoretickú aj praktickú časť postavenú na konkrétnych potrebách a otázkach zúčastnených organizácií,
  • ponúkajú možnosť odborného právneho poradenstva nielen k vaším aktuálnym právnym otázkam, ale aj k otázkam a problémom iných organizácií, s ktorými môžete byť konfrontovaní v budúcnosti,
  • majú obmedzenú kapacitu a preto organizácie, ktoré sa nahlásia ako prvé budú mať prednosť. Každá organizácia sa môže prihlásiť na max. 3 tréningy a za každú organizáciu vieme zabezpečiť miesto pre max. jednu osobu,
  • bližší obsah jednotlivých tréningov je popísaný vo formulári.

Prihláška

Ak by ste chceli bezplatný právny tréning absolvovať, vyplňte prihlášku najneskôr do stredy 13. apríla.