Do ukončenia prihlasovania ostáva:

Počet prihlásených dobrovoľníkov

9 793

Viac

Späť na novinky

Aktivity na čistenie prírody nájdete pod jednotným názvom

13. júl 2020

V spolupráci s partnerom Nášho Mesta, spoločnosťou OZV ENVI - PAK, sme vytvorili novú kategóriu s názvom Vezmi si ma – čistenie prírody. Nájdete v nej 30 aktivít zameraných na čistenie prírody od odpadkov, ako napríklad odstraňovanie nečistôt z povodia Malého Dunaja, čistenie lesíka Starý Háj v Petržalke či úprava cyklochodníka v lesoparku Borina v Nitre. Nová kategória vám tak uľahčí orientáciu medzi stovkami aktivít a zjednoduší vyhľadávanie.

Zbieranie voľne pohodených odpadkov je dnes fenoménom a ekologickým trendom, ktorý do svojich CSR projektov už zahrnuli mnohé veľké korporácie. Stáva aktivitou, ktorá spája komunity a mobilizuje občianske združenia, mestá či dobrovoľníkov. Projekt Vezmi si ma od OZV ENVI - PAK nechce existujúce aktivity v regiónoch nahrádzať ani im konkurovať. Práve naopak. Keďže všetkým ide o tú istú vec, jej zámerom je spájať a podporovať dosiahnutie spoločného cieľa. Preto sme aj na podujatí Naše Mesto spojili aktivity zamerané na zbieranie odpadkov v prírode do spoločnej kategórie Vezmi si ma – čistenie prírody.

„S voľne pohodeným odpadom v prírode dlhodobo bojujú viaceré mestá či obce. K zmene môže prispieť každý jeden z nás. Iniciatíva Vezmi si ma upozorňuje na to, že odpadky v prírode na zem nepatria a že čo si do prírody donesieme, to si so sebou aj odnesieme,“ hovorí Katarína Kretter, riaditeľka pre marketing a komunikáciu z OZV ENVI - PAK a dopĺňa: „Teší nás, že nám Nadácia Pontis pomáha šíriť povedomie o tomto probléme a zaradila Vezmi si ma ako jednu z hlavných kategórií na podujatí Naše Mesto.“

Aktivity na čistenie prírody nájdete na podstránke Aktivity v mestách, kde je potrebné zvoliť kategóriu „Vezmi si ma – čistenie prírody“.

O projekte Vezmi si ma

Vezmi si ma spája všetkých, ktorým záleží na životnom prostredí a neboja sa vziať veci do vlastných rúk. Upozorňuje na problém voľne pohodeného odpadu  a motivuje ľudí, aby sa k prírode začali správať zodpovedne. Vyzýva ľudí k dvom veciam: aby voľne pohodený odpad vzali zo zeme a hodili ho do správneho koša, a aby k zbieraniu odpadkov inšpirovali aj ostatných – svojich kamarátov, kolegov či známych.