Do ukončenia prihlasovania ostáva:

Počet prihlásených dobrovoľníkov

9 793

Viac

Späť na novinky

Ako bude vyzerať Naše Mesto 2022? Toto sú novinky pre firmy aj organizácie

11. marec 2022

V týchto dňoch vidíme všade okolo seba veľkú chuť pomáhať. Hoci situácia nie je jednoduchá, firmy aj neziskovky sa snažia poskytnúť ľuďom, ktorých zasiahla vojna, to najpotrebnejšie. Napriek tomu, že mnohí sa venujú aktívnej pomoci na ukrajinsko-slovenských hraniciach alebo inej forme podpory na diaľku, veľa z nich priloží ruku k dielu aj na Našom Meste, kde vylepšia miestne komunity a skrášlia naše mestá. Pre prihlásených máme pár dobrých správ, ktoré im zjednodušia účasť na podujatí.

Prvou dobrou správou je, že po dvoch ročníkoch ovplyvnených pandémiou rušíme pravidlo 1 aktivita = 1 firma. V roku 2022 sa budú môcť na aktivity Nášho Mesta opäť hlásiť firemné kolektívy aj zamestnanci samostatne. To však nie je všetko.

Čo sa teda ešte zmení (alebo vráti do pôvodného stavu) na Našom Meste 2022?

Pre firmy

Firmy prihlásené do Nášho Mesta čakajú dve podstatné zmeny.

1. Firemní koordinátori, ktorí registrovali svoju spoločnosť, dostanú ID firmy, pomocou ktorého sa bude dať prihlásiť na aktivitu. Koordinátori budú mať na výber z 2 možností prihlásenia sa na aktivitu:

  • ID firmy si firemný koordinátor ponechá, vyberie aktivitu a prihlási všetkých zamestnancov,
  • alebo ID firmy odovzdá zamestnancom a nechá ich prihlásiť sa na aktivitu samostatne.

2. Na jednej aktivite sa môžu zúčastniť dobrovoľníci z viacerých firiem. Pokiaľ sa chcete na aktivite zúčastniť len s kolegami z 1 firmy, vyberte si aktivitu podľa kapacity tak, aby ste ju vedeli celú naplniť.

Pre organizácie

Štyri dôležité informácie máme aj pre prihlásené organizácie, školy či škôlky.

1. Opätovne je možné organizovať aj aktivity v kategórii trávenie času s klientmi. Od všetkých účastníkov týchto aktivít (dobrovoľníkov, klientov i koordinátorov) však budeme vopred vyžadovať čestné prehlásenie o absolvovaní očkovania proti COVID-19 (3 dávky alebo nie viac ako 6 mesiacov od 2. dávky).

2. Granty pre organizácie sa budú udeľovať podľa počtu prihlásených dobrovoľníkov. Samotní dobrovoľníci teda budú akýmsi filtrom na aktivity, ktoré sa budú konať.

Pripravili sme si preto pre vás tipy, ako naplánovať dobrý projekt, aby sa dobrovoľníci prihlásili:

  • Najobľúbenejšie aktivity sú tie pre cca 10 – 20 dobrovoľníkov, minimálny počet dobrovoľníkov na aktivitu je 5.
  • Plánujte najmä exteriérové aktivity – kvôli pandemickej situácii ich uprednostňuje väčšina dobrovoľníkov.
  • Pre prípad nepriaznivého počasia si pripravte interiérový (alebo ideálne exteriérový ale zastrešený) variant aktivity. Pri plánovaní je dôležité myslieť na protiepidemiologické opatrenia.
  • Ak nemáte interiérový variant, nezabudnite uviesť náhradný termín (o týždeň, v tom istom čase).
  • Uveďte čas stretnutia 15 minút pred začiatkom aktivity.

3. Organizácie budú môcť znova zapojiť aj vlastných dobrovoľníkov.

4. Organizátori aktivít budú môcť podávať aj nebalené občerstvenie, pokiaľ to situácia v tom čase bude dovoľovať.

Na prípadné zmeny v BOZP registrované firmy i organizácie vždy upozorníme. Aktuálne BOZP nájdete tu: https://www.nasemesto.sk/aktivity/ochrana-a-bezpecnost-pri-praci/