Do ukončenia registrácie verejnosti ostáva:

Späť na novinky

Aj Vaša firma môže nášmu mestu fúknuť nový vietor do plachiet!

20. február 2015

Staňte sa súčasťou najväčieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku.

V dňoch 11. a 13. júna slovenské mestá ožijú prívalom dobrovoľníckej energie. Už po deviatykrát sa zamestnanci firiem, ktorí v bežných dňoch pracujú ako manažéri, bankári, či priamo vo výrobe, zmenia v maliarov a záhradníkov, alebo svoj čas venujú seniorom a ľuďom s postihnutím.

Aj Vaša firma má možnosť zapojiť sa do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku a v strednej Európe – Naše Mesto. Pomôže tak nielen skrášliť svoje okolie, ale aj motivovať a rozvíjať zručnosti svojich zamestnancov

 

Čo vám Naše Mesto prinesie 

  • pozitívne vnímanie firmy ako dobrého suseda, ktorý je zodpovedný voči komunite
  • firma efektívne investuje do komunity– dobrovoľníci pomáhajú presne tam, kde je pomoc potrebná
  • pri práci v neštandardnej situácii ľudia rozvíjajú schopnosť komunikovať, tvoriť, riadiť, riešiť krízové situácie a efektívne spolupracovať v tíme
  • zamestnanci majú z aktívnej pomoci  pre dobrú vec radosť, prináša im pocit uspokojenia, rešpektu a sebarealizácie
  • dobrý pocit z podujatia si ľudia spájajú aj s firmou, pre ktorú pracujú – sú hrdí na zamestnávateľa, ktorý im dá možnosť zapojiť sa
  • firma  mobilizuje miestne zdroje a má možnosť byť súčasťou želanej zmeny

 

Stačí málo

Do 12.4.2015 vyplňte Opens external link in new windowelektronickú prihlášku na stránke Nadácie Pontis a rezervujte si miesto medzi 100-kou firiem, ktoré chcú zmeniť mestá, v ktorých pôsobia.

Každá firma si určí svojho firemného koordinátora, ktorý bude dostávať informácie od Nadácie Pontis na osobnom stretnutí alebo prostredníctvom e-mailu či telefonicky.

Sami rozhodnite, komu pomôžete

Pre dobrovoľníkov je pripravených viac ako 200 aktivít v mestách: Bratislava, Galanta, Sereď, Šaľa, Nové Zámky, Pezinok, Trnava, Žilina, Spišská Nová Ves, Košice, Poprad, Liptovský Hrádok, Partizánske, Nitra (ďalšie mestá môžu pribudnúť).

Čaká vás maliarsky happening či záchrana slovenských hradov. Vďaka vám budú v mestách upravené verejné priestranstvá a opravené lavičky. Deti sa budú hrať na bezpečnejších preliezkach. Seniori a mladí znevýhodnení pôjdu s dobrovoľníkmi na výlet.  Ľudia v neziskovkách od vás získajú zručnosti, ktoré im pomôžu robiť svoju prácu lepšie.

Aktivity každoročne  organizujú neziskovky, školy, škôlky, miestne inštitúcie, ale aj dobrovoľníci. Organizátori získavajú na nákup nevyhnutného materiálu a náradia pre dobrovoľníkov menší grant od Nadácie Pontis.

PRO BONO maratón

Naše mesto ponúka príležitosť pomôcť verejnoprospešným organizáciám nielen rukami, ale i hlavou. Vo štvrtok 11. júna usporiadame Pro bono maratón, v rámci ktorého zapojíme profesionálov z oblasti komunikácie a marketingu, informačných technológií, ale i ľudských zdrojov a manažmentu, aby pomohli vybraným neziskovým organizáciám. Vďaka celodennému maratónu a získajú profesionálne služby, ktoré by si inak nemohli dovoliť.

Navrhnite si vlastné aktivity

Dobrovoľnícke aktivity môžu navrhnúť aj firmy alebo zamestnanci firiem:

·       oslovte organizáciu, kam chcete ísť ako dobrovoľníci a pošlite nám na ňu kontakt

·       zorganizujte si vlastnú aktivitu, ktorú budete aj koordinovať a kontaktujte nás ohľadom prihlasovania dobrovoľníkov a získania grantu

 

Prihlasovanie dobrovoľníkov

Všetky aktivity uverejníme na  www.nasemesto.sk, cez ktorú sa budú môcť dobrovoľníci od 5. mája prihlasovať. Aktivity si môžu vyberať podľa zamerania, mesta, mestskej časti, dátumu a času.

Dobrovoľníci z firiem aj verejnosti oblečení v rovnakých dobrovoľníckych tričkách, sa do nich zapoja a darovaním svojho času a práce pomôžu dobrej veci.

Náš rozvrh

·       uzávierka pre prihlásenie sa firmy: predĺžené do 12.4.

·       stretnutia firemných koordinátorov – apríl 2015 (termíny a miesta ešte upresníme)

·       prihlasovanie dobrovoľníkov od: 5.5.

·       ukončenie prihlasovania: 1.6.

·       distribúcia tričiek do firiem: od 8.6.

·       fakturácia účastníckych poplatkov: do 15.6.

·       odoslanie inštrukcií dobrovoľníkom a neziskovkám: 9. - 10.6.

·       termín Naše Mesto 2015:  11. – 13.6.

 

Čo sme spolu doteraz dosiahli

Od roku 2007 sa do podujatia zapojilo vyše 100 firiem a viac ako 26 800 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali 103 519 hodín.

Viac ako 1 853 klientov z domovov dôchodcov a sociálnych zariadení strávilo deň s dobrovoľníkmi, ktorý bol plný nových a nezabudnuteľných zážitkov. Znalosti v oblasti legislatívy, komunikácie či ľudských zdrojov si doteraz doplnilo 711 pracovníkov neziskoviek.

Spolu sme skrášlili 26 hradných nádvorí a 745 parkov a ihrísk. Pomáhali sme 18 krát v nocľahárňach pre bezdomovcov a 5 krát v útulkoch zvierat. Vysadili sme 2 905 stromčekov a okrasných rastlín. Oživili sme a farbami natreli 31 kilometrov plotov slovenských škôl a škôlok a 1270 lavičiek.

Na nákup pomôcok pre dobrovoľníkov sme udelili neziskovkám granty vo výške 121 024 €.

Účastnícky poplatok

Poplatok slúži na zabezpečenie podujatia:

·       výber neziskoviek a dobrovoľníckych aktivít

·       granty pre neziskovky na nákup potrieb pre dobrovoľníkov: farby, štetce, náradie, sadenice a pod.

·       workshop pre neziskovky ako pracovať s dobrovoľníkmi

·       workshop pre firemných koordinátorov ako získať dobrovoľníkov a ako bude Naše Mesto prebiehať  

·       plagáty, bannery, diplomy a ďalšie komunikačné nosiče

·       on-line systém prihlasovania dobrovoľníkov a výberu aktivít

·       jednotné tričká pre tričká pre dobrovoľníkov

·       fotodokumentácia

·       manažment, logistika a monitoring podujatia

·       spoluprácu s vedením miest, kde sa Naše Mesto koná

 

Členovia skupiny Engage neplatia poplatok za prvých 30 zapojených dobrovoľníkov. Pri úhrade poplatku formou faktúry je potrebné pripočítať 20% DPH.

 

 

Záleží nám na meste, v ktorom žijeme!