Do ukončenia registrácie verejnosti ostáva:

Počet prihlásených dobrovoľníkov

10 158

Viac

Späť na novinky

Aj Vaša firma môže nášmu mestu fúknuť nový vietor do plachiet!

20. február 2015

Staňte sa súčasťou najväčieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku.

V dňoch 11. a 13. júna slovenské mestá ožijú prívalom dobrovoľníckej energie. Už po deviatykrát sa zamestnanci firiem, ktorí v bežných dňoch pracujú ako manažéri, bankári, či priamo vo výrobe, zmenia v maliarov a záhradníkov, alebo svoj čas venujú seniorom a ľuďom s postihnutím.

Aj Vaša firma má možnosť zapojiť sa do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku a v strednej Európe – Naše Mesto. Pomôže tak nielen skrášliť svoje okolie, ale aj motivovať a rozvíjať zručnosti svojich zamestnancov

 

Čo vám Naše Mesto prinesie 

  • pozitívne vnímanie firmy ako dobrého suseda, ktorý je zodpovedný voči komunite
  • firma efektívne investuje do komunity– dobrovoľníci pomáhajú presne tam, kde je pomoc potrebná
  • pri práci v neštandardnej situácii ľudia rozvíjajú schopnosť komunikovať, tvoriť, riadiť, riešiť krízové situácie a efektívne spolupracovať v tíme
  • zamestnanci majú z aktívnej pomoci  pre dobrú vec radosť, prináša im pocit uspokojenia, rešpektu a sebarealizácie
  • dobrý pocit z podujatia si ľudia spájajú aj s firmou, pre ktorú pracujú – sú hrdí na zamestnávateľa, ktorý im dá možnosť zapojiť sa
  • firma  mobilizuje miestne zdroje a má možnosť byť súčasťou želanej zmeny

 

Stačí málo

Do 12.4.2015 vyplňte Opens external link in new windowelektronickú prihlášku na stránke Nadácie Pontis a rezervujte si miesto medzi 100-kou firiem, ktoré chcú zmeniť mestá, v ktorých pôsobia.

Každá firma si určí svojho firemného koordinátora, ktorý bude dostávať informácie od Nadácie Pontis na osobnom stretnutí alebo prostredníctvom e-mailu či telefonicky.

Sami rozhodnite, komu pomôžete

Pre dobrovoľníkov je pripravených viac ako 200 aktivít v mestách: Bratislava, Galanta, Sereď, Šaľa, Nové Zámky, Pezinok, Trnava, Žilina, Spišská Nová Ves, Košice, Poprad, Liptovský Hrádok, Partizánske, Nitra (ďalšie mestá môžu pribudnúť).

Čaká vás maliarsky happening či záchrana slovenských hradov. Vďaka vám budú v mestách upravené verejné priestranstvá a opravené lavičky. Deti sa budú hrať na bezpečnejších preliezkach. Seniori a mladí znevýhodnení pôjdu s dobrovoľníkmi na výlet.  Ľudia v neziskovkách od vás získajú zručnosti, ktoré im pomôžu robiť svoju prácu lepšie.

Aktivity každoročne  organizujú neziskovky, školy, škôlky, miestne inštitúcie, ale aj dobrovoľníci. Organizátori získavajú na nákup nevyhnutného materiálu a náradia pre dobrovoľníkov menší grant od Nadácie Pontis.

PRO BONO maratón

Naše mesto ponúka príležitosť pomôcť verejnoprospešným organizáciám nielen rukami, ale i hlavou. Vo štvrtok 11. júna usporiadame Pro bono maratón, v rámci ktorého zapojíme profesionálov z oblasti komunikácie a marketingu, informačných technológií, ale i ľudských zdrojov a manažmentu, aby pomohli vybraným neziskovým organizáciám. Vďaka celodennému maratónu a získajú profesionálne služby, ktoré by si inak nemohli dovoliť.

Navrhnite si vlastné aktivity

Dobrovoľnícke aktivity môžu navrhnúť aj firmy alebo zamestnanci firiem:

·       oslovte organizáciu, kam chcete ísť ako dobrovoľníci a pošlite nám na ňu kontakt

·       zorganizujte si vlastnú aktivitu, ktorú budete aj koordinovať a kontaktujte nás ohľadom prihlasovania dobrovoľníkov a získania grantu

 

Prihlasovanie dobrovoľníkov

Všetky aktivity uverejníme na  www.nasemesto.sk, cez ktorú sa budú môcť dobrovoľníci od 5. mája prihlasovať. Aktivity si môžu vyberať podľa zamerania, mesta, mestskej časti, dátumu a času.

Dobrovoľníci z firiem aj verejnosti oblečení v rovnakých dobrovoľníckych tričkách, sa do nich zapoja a darovaním svojho času a práce pomôžu dobrej veci.

Náš rozvrh

·       uzávierka pre prihlásenie sa firmy: predĺžené do 12.4.

·       stretnutia firemných koordinátorov – apríl 2015 (termíny a miesta ešte upresníme)

·       prihlasovanie dobrovoľníkov od: 5.5.

·       ukončenie prihlasovania: 1.6.

·       distribúcia tričiek do firiem: od 8.6.

·       fakturácia účastníckych poplatkov: do 15.6.

·       odoslanie inštrukcií dobrovoľníkom a neziskovkám: 9. - 10.6.

·       termín Naše Mesto 2015:  11. – 13.6.

 

Čo sme spolu doteraz dosiahli

Od roku 2007 sa do podujatia zapojilo vyše 100 firiem a viac ako 26 800 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali 103 519 hodín.

Viac ako 1 853 klientov z domovov dôchodcov a sociálnych zariadení strávilo deň s dobrovoľníkmi, ktorý bol plný nových a nezabudnuteľných zážitkov. Znalosti v oblasti legislatívy, komunikácie či ľudských zdrojov si doteraz doplnilo 711 pracovníkov neziskoviek.

Spolu sme skrášlili 26 hradných nádvorí a 745 parkov a ihrísk. Pomáhali sme 18 krát v nocľahárňach pre bezdomovcov a 5 krát v útulkoch zvierat. Vysadili sme 2 905 stromčekov a okrasných rastlín. Oživili sme a farbami natreli 31 kilometrov plotov slovenských škôl a škôlok a 1270 lavičiek.

Na nákup pomôcok pre dobrovoľníkov sme udelili neziskovkám granty vo výške 121 024 €.

Účastnícky poplatok

Poplatok slúži na zabezpečenie podujatia:

·       výber neziskoviek a dobrovoľníckych aktivít

·       granty pre neziskovky na nákup potrieb pre dobrovoľníkov: farby, štetce, náradie, sadenice a pod.

·       workshop pre neziskovky ako pracovať s dobrovoľníkmi

·       workshop pre firemných koordinátorov ako získať dobrovoľníkov a ako bude Naše Mesto prebiehať  

·       plagáty, bannery, diplomy a ďalšie komunikačné nosiče

·       on-line systém prihlasovania dobrovoľníkov a výberu aktivít

·       jednotné tričká pre tričká pre dobrovoľníkov

·       fotodokumentácia

·       manažment, logistika a monitoring podujatia

·       spoluprácu s vedením miest, kde sa Naše Mesto koná

 

Členovia skupiny Engage neplatia poplatok za prvých 30 zapojených dobrovoľníkov. Pri úhrade poplatku formou faktúry je potrebné pripočítať 20% DPH.

 

 

Záleží nám na meste, v ktorom žijeme!