Do ukončenia prihlasovania ostáva:

Späť na výber

Čistenie, úprava a estetizácia záhrady a pozemku

Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA

Info o aktivite

Dobrovoľníci budú nakladať a rozvážať zbytkovú hlinu zo stavebných prác po pozemku a záhrade. Dobrovoľníci budú nakladať a rozvážať piesok zo starého pieskoviska na určené miesto v záhrade. Dobrovoľníci budú čistiť betónové ihrisko umiestnené na pozemku od zanesených a zachytených nečistôt Dobrovoľníci vysejú trávu na odtrávnené plochy záhrady

Info o organizácii

Poskytovanie sociálnej služby pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa § 38 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. V DSS SYNNÓMIA poskytujeme sociálnu službu pre mentálne, psychicky, telesne, zmyslovo a kombinovane zdravotne postihnutých ľudí

Čistenie, úprava a estetizácia záhrady a pozemku

Na aktivitu sa prihlásili dobrovoľníci z tejto spoločnosti:

Kia Motors Slovakia 7
Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. 8

Termín

8. 6. 2018

Piatok, 09:00 - 14:00 h

Počet voľných miest:

3 / 18

Realizácia

sv. Gorazda 2978/3

Žilina

Miesto stretnutia

sv. Gorazda 2978/3

Zobraziť na mape

Čas stretnutia

9:00 h

Občerstvenie

Pre dobrovoľníkov vieme zabezpečiť vodu, čaj, kávu a chlebíčky

V prípade nepriaznivého počasia

Aktivita sa presunie na náhradný termín: 15. 6. 2018 09:00
Prihlásením sa na túto aktivitu zároveň akceptujete, že v prípade zlého počasia sa bude konať v uvedenom dátume a čase. O zmene termínu vás budeme informovať najneskôr do 7. 6. 2023 do 17:00.

Info o projekte

Naša aktivita je zameraná na vyčistenie, upratanie a celkovú estetizáciu a z časti i revitalizáciu pozemku a záhrady Domova sociálnych služieb SYNNÓMIA. Tento cieľ chceme dosiahnuť rozvezením zbytkovej hliny po zemných prácach na pozemku, vyvezením starého pieskoviska, vyčistením nášho betónového ihriska a výsadbou (výsevom) trávy na odtrávnenú plochu pozemku

Mapa zobrazuje miesto stretnutia