Do ukončenia registrácie dobrovoľníkov ostáva:

Počet prihlásených dobrovoľníkov

3 096

Viac

Späť na výber

Čistenie, úprava a estetizácia záhrady a pozemku

Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA

Info o aktivite

Dobrovoľníci budú nakladať a rozvážať zbytkovú hlinu zo stavebných prác po pozemku a záhrade. Dobrovoľníci budú nakladať a rozvážať piesok zo starého pieskoviska na určené miesto v záhrade. Dobrovoľníci budú čistiť betónové ihrisko umiestnené na pozemku od zanesených a zachytených nečistôt Dobrovoľníci vysejú trávu na odtrávnené plochy záhrady

Info o organizácii

Poskytovanie sociálnej služby pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa § 38 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. V DSS SYNNÓMIA poskytujeme sociálnu službu pre mentálne, psychicky, telesne, zmyslovo a kombinovane zdravotne postihnutých ľudí

Čistenie, úprava a estetizácia záhrady a pozemku

Na aktivitu sa prihlásili dobrovoľníci z tejto spoločnosti:

Kia Motors Slovakia 7
Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. 8
  • MuziMuži: 13
  • ZenyŽeny: 2

Termín

8. 6. 2018

Piatok, 09:00 - 14:00 h

Počet voľných miest:

3 / 18

Kontaktná osoba

Peter Gürtler

0918344067

peter.gurtler@vuczilina.sk

Organizátor

Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA

Realizácia

sv. Gorazda 2978/3

Žilina

Miesto stretnutia

sv. Gorazda 2978/3

Zobraziť na mape

Čas stretnutia

9:00 h

Občerstvenie

Pre dobrovoľníkov vieme zabezpečiť vodu, čaj, kávu a chlebíčky

Náhradný termín

15. 6. 2018 09:00 - 14:00 h

Info o projekte

Naša aktivita je zameraná na vyčistenie, upratanie a celkovú estetizáciu a z časti i revitalizáciu pozemku a záhrady Domova sociálnych služieb SYNNÓMIA. Tento cieľ chceme dosiahnuť rozvezením zbytkovej hliny po zemných prácach na pozemku, vyvezením starého pieskoviska, vyčistením nášho betónového ihriska a výsadbou (výsevom) trávy na odtrávnenú plochu pozemku

Mapa zobrazuje miesto stretnutia