Do ukončenia registrácie ostáva:

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Akákoľvek práca je spojená s rizikom ohrozenia bezpečnosti a zdravia. Na podujatí Naše Mesto dbáme v spolupráci s organizáciami na hygienické a bezpečnostné opatrenia. Nižšie nájdete aktuálne bezpečnostné zásady. Zodpovednosť za dodržiavanie našich odporúčaní je v rukách organizácie a každého zúčastneného dobrovoľníka. 

 

Všeobecné zásady a odporúčania

 • Nepreceňujte svoje sily a neváhajte požiadať o pomoc druhých.
 • Pri práci rešpektujte pokyny koordinátorov.
 • Pri práci používajte ochranné prostriedky.
 • Odporúčame nosiť preukaz poistenca stále pri sebe. 
 • Pri realizácii dobrovoľníckych aktivít platí zákaz požívania všetkých alkoholických nápojov.
 • Fajčiť je možné iba na vyhradených miestach, ktoré určí koordinátor aktivity.
 • Dávajte si pozor na osobné veci a o úschovu cenných vecí požiadajte koordinátora. 

 

Oblečenie a pracovné pomôcky

 • Firemní dobrovoľníci dostanú tričká so sloganom podujatia od svojich firemných koordinátorov pred termínom podujatia.
 • Príďte vhodne oblečení a obutí vzhľadom na typ aktivity, na ktorú ste prihlásení. Odporúčame variabilné oblečenie pre slnečné, veterné a mierne daždivé počasie a športovú, príp. terénnu obuv. Ak budete pomáhať v exteriéri, prineste si aj krém na opaľovanie s primeraným ochranným faktorom a prípravky proti uštipnutiu hmyzom, tzv. repelenty.
 • Náradie a ochranné pomôcky (vrátane pracovných rukavíc) potrebné na realizáciu aktivity zabezpečuje organizátor aktivít, ktorý vám ich rozdelí podľa typu práce. S náradím pracujte podľa pokynov a myslite na vlastnú bezpečnosť i bezpečnosť ľudí vo svojom okolí.
 • S náradím zaobchádzajte šetrne.

 

Čo robiť v prípade nehody

 • Každá organizácia je vybavená lekárničkou. Všetky vážnejšie poranenia hláste koordinátorovi, ktorý sa skontaktuje so zdravotníkom.
 • V súrnych prípadoch volajte Rýchlu zdravotnícku pomoc na čísle 155 alebo Linku tiesňového volania na čísle 112. Na Linke záchrany 0850 111 313 vám lekár dá radu, ako poskytnúť prvú pomoc do príchodu Rýchlej zdravotníckej pomoci.
 • Poskytnite prvú pomoc: Karta prvej pomoci


Poistenie

 • Dobrovoľníci nie sú osobitne poistení organizátorom podujatia na práce a činnosti, ktoré budú vykonávať počas Nášho Mesta. Sú povinní dodržiavať pokyny bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.