Do ukončenia registrácie dobrovoľníkov ostáva:

Počet prihlásených dobrovoľníkov

3 550

Viac

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Akákoľvek práca je spojená s rizikom ohrozenia bezpečnosti a zdravia. Vzhľadom na pandémiu je počas podujatia Naše Mesto 2020 nutné dbať aj na zvýšené hygienické a bezpečnostné opatrenia, aby sa zamedzilo šíreniu koronavírusu. V súvislosti so vzniknutou situáciou sme preto prijali nové bezpečnostné zásady. Zároveň si vyhradzujeme právo tieto zásady zmeniť, pokiaľ by si to situácia s koronavírusom v čase podujatia vyžadovala.

 

Bezpečnostné zásady v súvislosti s koronavírusom (Vydané: 9/2020)

 • Podujatia Naše Mesto sa nebudú môcť zúčastniť ľudia nad 65 rokov (klienti zariadení, zamestnanci, dobrovoľníci či iné osoby) a tiež ani ľudia z rizikových skupín, ktorí sú náchylnejší na ochorenie COVID-19 (ľudia s chronickým ochorením srdca a pľúc, ľudia s cukrovkou alebo inak oslabenou imunitou).
 • Všetci účastníci podujatia musia vopred dôkladne zvážiť svoj zdravotný stav. Ak sa u niekoho prejaví zvýšená teplota alebo akékoľvek ďalšie príznaky, nebude sa môcť zúčastniť. Príznaky ochorenia COVID-19 nájdete TU.
 • Všetci účastníci aktivít (organizátori, koordinátori, dobrovoľníci) už prídu na miesto aktivity vo vlastnom ochrannom rúšku, ktoré budú mať na tvári počas celej doby trvania aktivít.
 • Organizátori aktivít zabezpečujú pre každú aktivitu aj dezinfekčné prostriedky, hygienické rukavice a miesto na umytie alebo dezinfekciu rúk (organizátorom zároveň odporúčame vopred zabezpečiť aj niekoľko náhradných jednorazových ochranných rúšok na tvár).
 • Organizátori aktivít musia dbať na časté dezinfikovanie pracovných nástrojov aj spoločných priestorov.
 • Na jednom mieste a v jednom čase sa môže konať iba jedna aktivita, ktorej sa môžu zúčastniť len ľudia z jednej firmy. Organizácie teda plánujú aktivity tak, aby sa dobrovoľnícke tímy medzi jednotlivými aktivitami nestretávali (napr. v procese plánovania môžu aktivity rozdeliť na dopoludnie a popoludnie; prípadne zlúčiť do jednej aktivity, ak majú tieto aktivity podobný charakter práce či podobnú náročnosť).
 • Maximálny možný počet dobrovoľníkov na jednej aktivite je 60 (minimálny počet je 5).
 • Organizácie tento rok nebudú môcť zapojiť vlastných dobrovoľníkov, aby sme zabezpečili, že jednej aktivity sa zúčastnia len dobrovoľníci z jednej firmy.
 • Aktivít sa počas tohto ročníka nebudú môcť zúčastniť rodiny a deti dobrovoľníkov.
 • Organizátori aktivít môžu ponúknuť dobrovoľníkom iba kúpené a balené občerstvenie.

 

Všeobecné zásady a odporúčania

 • Nepreceňujte svoje sily a neváhajte požiadať o pomoc druhých.
 • Pri práci rešpektujte pokyny koordinátorov.
 • Pri práci používajte ochranné prostriedky.
 • Odporúčame nosiť preukaz poistenca stále pri sebe. 
 • Pri realizácii dobrovoľníckych aktivít platí zákaz požívania všetkých alkoholických nápojov.
 • Fajčiť je možné iba na vyhradených miestach, ktoré určí koordinátor aktivity.
 • Dávajte si pozor na osobné veci a o úschovu cenných vecí požiadajte koordinátora. 

 

Oblečenie a pracovné pomôcky

 • Firemní dobrovoľníci dostanú tričká so sloganom podujatia od svojich firemných koordinátorov pred termínom podujatia.
 • Príďte vhodne oblečení a obutí vzhľadom na typ aktivity, na ktorú ste prihlásení. Odporúčame variabilné oblečenie pre slnečné, veterné a mierne daždivé počasie a športovú, príp. terénnu obuv. Ak budete pomáhať v exteriéri, prineste si aj krém na opaľovanie s primeraným ochranným faktorom a prípravky proti uštipnutiu hmyzom, tzv. repelenty.
 • Náradie a ochranné pomôcky (vrátane pracovných rukavíc) potrebné na realizáciu aktivity zabezpečuje organizátor aktivít, ktorý vám ich rozdelí podľa typu práce. S náradím pracujte podľa pokynov a myslite na vlastnú bezpečnosť i bezpečnosť ľudí vo svojom okolí.
 • S náradím zaobchádzajte šetrne.

 

Čo robiť v prípade nehody

 • Každá organizácia je vybavená lekárničkou. Všetky vážnejšie poranenia hláste koordinátorovi, ktorý sa skontaktuje so zdravotníkom.
 • V súrnych prípadoch volajte Rýchlu zdravotnícku pomoc na čísle 155 alebo Linku tiesňového volania na čísle 112. Na Linke záchrany 0850 111 313 Vám lekár dá radu, ako poskytnúť prvú pomoc do príchodu Rýchlej zdravotníckej pomoci.
 • Poskytnite prvú pomoc: Karta prvej pomoci


Poistenie

 • Dobrovoľníci nie sú osobitne poistení organizátorom podujatia na práce a činnosti, ktoré budú vykonávať počas Nášho Mesta. Sú povinní dodržiavať pokyny bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.