Do ukončenia registrácie dobrovoľníkov ostáva:

Počet prihlásených dobrovoľníkov

3 550

Viac

Späť na výber

Úprava svahu v areáli

Základná škola s materskou školou Cádrova 23

Info o aktivite

Dobrovoľníci budú vykonávať nasledovné aktivity: vystrihávanie divorastúcich kríkov malinčia na svahu; ostrihanie stromov na svahu; vyčistenie svahu od nevhodných rastlín; vyrovnanie a vyčistenie okapového chodníka s kamenivom a jeho príprava na uloženie priepustnej dlažby; inštalovanie ICB kontajnerov a sudov na zachytávanie dažďovej vody zo zvislých zvodov na budove telocvične a budovy materskej školy a natieranie oplotenia.

Info o organizácii

Hlavnou činnosťou organizácie je vzdelávanie a výchova detí a školopovinnej mládeže. K vzdelávaniu a výchove patrí aj environmentálna výchova a pobyt vonku, organizovanie škôl v prírode, lyžiarskeho výcviku. Škola poskytuje stravovanie pre deti a žiakov v jedálni patriacej k škole.

Fyzicky náročná aktivita

Aktivita je náročnejšia na fyzickú prácu.

Úprava svahu v areáli

Na aktivitu sa prihlásili dobrovoľníci z tejto spoločnosti:

Clarios Slovakia spol. s r.o. 23
  • MuziMuži: 8
  • ZenyŽeny: 15

Termín

18. 9. 2020

Piatok, 09:00 - 12:00 h

Počet voľných miest:

2 / 25

Kontaktná osoba

Mária Dolnáková

0917962488

vedenie@zscadrova.sk

Organizátor

Základná škola s materskou školou Cádrova 23

Realizácia

Cádrova 23

Bratislava

Miesto stretnutia

Cádrova 23

Zobraziť na mape

Čas stretnutia

8:45 h

Občerstvenie

voda, káva, desiata (pozor, nemusí byť aktuálne nakoľko môže byť ponúknuté len kupované a balené občerstvenie)

V prípade nepriaznivého počasia

náhradný termín

Náhradný termín

25. 9. 2020 09:00 - 12:00 h

Info o projekte

Škola je umiestnená v svahovitom areáli a nemyslelo sa na to, že do areálu potrebujú prísť aj mamičky s kočíkmi. Našou snahou je upraviť svah za telocvičňou v areáli tak, aby sa po úprave mohol vytvoriť prechod pre matky s kočíkmi, pre vozíky ku vchodu školy a materskej školy. Na svahu je potrebné odstrániť náletové kríky a rastliny, predpripraviť povrch na vybudovanie zjazdovej rampy pre peších, kočíky a vozíky. Je potrebné upratať a vyrovnať rovinatý prechod priamo za telocvičňou.

Mapa zobrazuje miesto stretnutia