Do ukončenia registrácie dobrovoľníkov ostáva:

Počet prihlásených dobrovoľníkov

3 550

Viac

Späť na výber

Úprava priestoru na Kláštornej ulici v Prievidzi

Mesto Prievidza

Info o aktivite

Dobrovoľníci pomôžu s úpravou priestoru na Kláštornej ulici za Piaristickým kostolom v Prievidzi. Miesto chceme skultúrniť. Technické služby mesta pred konaním dobrovoľníckeho podujatia vypília kríky, zdemontujú lavičky, konáre odvezú. Dobrovoľníci vyhrabú trávnik, porýľujú záhon a vysadia kvety.

Info o organizácii

Mesto Prievidza je administratívnym aj prirodzeným centrom okresu Prievidza. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj mesta a o potreby jeho obyvateľov. Jedným z cieľov mesta je dosiahnuť zlepšenie stavu životného prostredia obyvateľov v Prievidzi. Nástroje smerujúce k naplneniu tohto zámeru majú včleniť ochranu životného prostredia do prosperujúceho ekonomického prostredia a zabezpečiť tak podmienky pre zlepšenie podnikateľského prostredia v meste. Mesto v minulosti realizovalo viaceré projekty, v rámci ktorých získalo prostriedky na zlepšenie podmienok života v meste: čerešňový sad, EÚ záleží na tom ako žijeme, EKOROK so spoločnosťou NESTLÉ SLOVENSKO - každoročne od r. 2003, projekty revitalizácie Mestského parku v Prievidzi, parku Skotňa s finančnou podporou : SE a.s., Nadácie Pontis, Nadácie Ekopolis, MŠVV a Š SR.

Úprava priestoru na Kláštornej ulici v Prievidzi

Na aktivitu sa prihlásili dobrovoľníci z tejto spoločnosti:

Nestlé Slovensko s.r.o. 10
  • MuziMuži: 6
  • ZenyŽeny: 4

Termín

18. 9. 2020

Piatok, 09:00 - 12:00 h

Počet voľných miest:

0 / 10

Kontaktná osoba

Ivan Benca

0904752693

ivan.benca@prievidza.sk

Organizátor

Mesto Prievidza

Realizácia

Ulica Kláštorná 5

Prievidza

Miesto stretnutia

Ulica Kláštorná 5

Zobraziť na mape

Čas stretnutia

8:30 h

Občerstvenie

bageta, nealko nápoje, káva, čaj

V prípade nepriaznivého počasia

náhradný termín

Náhradný termín

25. 9. 2020 09:00 - 12:00 h

Info o projekte

Aj tohto roku chceme s pomocou dobrovoľníkov skrášliť niektoré miesta u nás. Nie veľmi populárny, zanedbaný priestor neďaleko centra mesta, cca 200m od námestia, priamo vo dvore Kostola Piaristov. Prerastené stromy a kríky, neupravený trávnik, poškodené lavičky. Miesto chceme za pomoci dobrovoľníkov skultúrniť, aby sa nespoločenské správanie tam, stalo neprijateľným. Druhým miestom je areál Centra voľného času kde deti a mladí trávia voľný čas a venujú sa záujmovým aktivitám: šport, folklór, výtvarné umenie a iné. Areál centra je veľký, preto by sme tento rok, s pomocou dobrovoľníkov, chceli prekryť grafity-natrieť steny CVČ bielou farbou a odstrániť náletové dreviny, pohrabať a odviezť.

Mapa zobrazuje miesto stretnutia