Úprava priestorov denného centra Ľalia

Ľalia - združenie detí a rodičov

Info o aktivite

Dobrovoľníci budú vykonávať maľovanie stien, skrášľovanie interiéru akvarelovým maľovaním, prípadne kresbami, úprava nábytku tvorivými technikami, premaľovanie, oživenie a vytvorenie mozaiky.

Info o organizácii

Združenie je mimovládnou, neziskovou, dobrovoľnou a nepolitickou organizáciou usilujúcou sa o ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva, trvalo udržateľný rozvoj regiónu, rozvoj informovanosti a vzdelávania, občianskej spoločnosti a medzinárodnej spolupráce, a to s dôrazom na regionálne aktivity. Špecifickým cieľom je ochrana kultúrnych, technických a prírodných pamiatok. Poslaním združenia je aj pomáhať ľuďom v núdzi a vykonávať sociálne služby. Naše občianske združenie sa zaoberá týmito hlavnými oblasťami: 1. Ochrana a rozvoj životného prostredia v súlade s trvaloudržateľnými princípmi. 2. Rozvoj dobrovoľníctva v komunitných aktivitách. 3. Výchova a vzdelávanie detí predškolského aj školského veku, vedenie detí k citlivému vnímaniu prírody, spolupráca s rodičmi a záujemcami o prirodzený spôsob výchovy. 4. Sociálne služby.

Info o projekte

Cieľom projektu je príprava na spustenie Denného centra Na Sandríkach, ktorý bude slúžiť deťom, rodičom, starým rodičom, zdravotne znevýhodneným klientom. Aktivity budú zamerané na oživenie dlho nepoužívaného priestoru- interiéru aj exteriéru. V interiéri budeme skrášľovať nábytok a steny rôznymi tvorivými technikami, v exteriéri vytvoríme vyvýšená záhon na pestovanie.

Realizácia

Dolné Hámre 1024, Žarnovica

Občerstvenie

voda, káva, čaj, jednoduchý vegetariánsky obed

V prípade nepriaznivého počasia

Aktivita prebieha v interiéri.

Organizátor Ľalia - združenie detí a rodičov
Počet voľných miest 12 / 12
Termín 9. 6. 2023 09:00 - 14:00 h
Miesto stretnutia Dolné Hámre 1024
Čas stretnutia 8:45 h