Upratovanie kuchynských liniek

Liga proti rakovine SR

Info o aktivite

Dobrovoľníci pomôžu s vypratávaním skriniek, umývaním skriniek, triedením riadu, a jeho ukladaním späť do poličiek.

Info o organizácii

Liga proti rakovine poskytuje pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám po odbornej i finančnej stránke, prostredníctvom rôznych aktivít priamo v Centrách pomoci Ligy proti rakovine. Pre pacientov sú dostupné aktivity ako jóga, pilates, tréning pamäti, výučba cudzích jazykov, kreatívne kurzy a podobne. Odborné poradenstvo poskytujeme prostredníctvom bezplatnej Onkoporadne v spolupráci s lekármi, právnikmi, sociálnymi pracovníkmi, psychológmi a výživovými poradcami.

Info o projekte

Skrášlenie a zútulnenie vnútorných aj vonkajších priestorov Centra Ligy proti rakovine (LPR) určených pre návštevníkov - onkopacientov a ich rodinných príslušníkov. Vytvorenie vhodných podmienok pre príjemné strávenie chvíľ v Centre LPR počas aktivít aj mimo nich. Hlavným cieľom je, aby onkologickí pacienti získali dostatok síl či už počas liečby alebo po liečbe, aby získali pozitívne poznatky a skúsenosti. Aby vedeli, že na Ligu proti rakovine sa vždy môžu obrátiť.

Realizácia

Brestová 6, Bratislava

Občerstvenie

chlebíčky, voda, káva, čaj, sladké pečivo

V prípade nepriaznivého počasia

 

 

Organizátor Liga proti rakovine SR
Počet voľných miest 4 / 9
Termín 9. 6. 2023 09:00 - 14:00 h
Miesto stretnutia Brestová 6
Čas stretnutia 8:45 h