Stromčeková minialej

Základná škola s materskou školou, Borodáčova 2

Info o aktivite

Dobrovoľníci vykopú jamy pre stromčeky, zasadia ich, polejú vodou, pohnoja ich a obsypú drevenou kôrou.

Info o organizácii

Vzdelávanie a výchova detí a žiakov v MŠ a ZŠ v škole ale aj v prírode - školskom areáli, v ktorom budujeme exteriérovú eko učebňu.

Info o projekte

V októbri 2019 sme spolu s rodičmi združenými v občianskom združení zrealizovali exteriérovú eko-učebňu, ktorá učí deti z MŠ a žiakov zo ZŠ vzťahu k prírode, starostlivosti o rastliny- bylinky vo vyvýšených záhonoch. Chceme tento projekt rozšíriť o rôzne úžitkové ovocné stromčeky a rastliny, ktoré vysadíme v okolí vyvýšených záhonov. Rozšírime tak vedomosti a zručnosti detí a žiakov, ako sa starať o stromčeky a zlepšíme ich stravovacie návyky o jedenie ovocia, ktoré si sami dopestujú. Bude to výborná aktivita aj pre znevýhodnené deti.

Realizácia

Borodáčova 2, Bratislava

Občerstvenie

obložené chlebíčky, minerálka, káva (pozor, nemusí byť aktuálne nakoľko môže byť ponúknuté len kupované a balené občerstvenie)

V prípade nepriaznivého počasia

náhradný termín

Organizátor Základná škola s materskou školou, Borodáčova 2
Počet voľných miest 0 / 33
Termín 18. 9. 2020 09:00 - 12:00 h
Náhradný termín 25. 9. 2020 09:00 - 12:00 h
Miesto stretnutia Borodáčova 2
Čas stretnutia 9:00 h