Do ukončenia prihlasovania ostáva:

Späť na výber

Stromčeková minialej

Základná škola s materskou školou, Borodáčova 2

Info o aktivite

Dobrovoľníci vykopú jamy pre stromčeky, zasadia ich, polejú vodou, pohnoja ich a obsypú drevenou kôrou.

Info o organizácii

Vzdelávanie a výchova detí a žiakov v MŠ a ZŠ v škole ale aj v prírode - školskom areáli, v ktorom budujeme exteriérovú eko učebňu.

Stromčeková minialej

Na aktivitu sa prihlásili dobrovoľníci z tejto spoločnosti:

IBM International Services Centre s.r.o. 33

Termín

18. 9. 2020

Piatok, 09:00 - 12:00 h

Počet voľných miest:

0 / 33

Realizácia

Borodáčova 2

Bratislava

Miesto stretnutia

Borodáčova 2

Zobraziť na mape

Čas stretnutia

9:00 h

Občerstvenie

obložené chlebíčky, minerálka, káva (pozor, nemusí byť aktuálne nakoľko môže byť ponúknuté len kupované a balené občerstvenie)

V prípade nepriaznivého počasia

Aktivita sa presunie na náhradný termín: 25. 9. 2020 09:00
Prihlásením sa na túto aktivitu zároveň akceptujete, že v prípade zlého počasia sa bude konať v uvedenom dátume a čase. O zmene termínu vás budeme informovať najneskôr do 7. 6. 2023 do 17:00.

Info o projekte

V októbri 2019 sme spolu s rodičmi združenými v občianskom združení zrealizovali exteriérovú eko-učebňu, ktorá učí deti z MŠ a žiakov zo ZŠ vzťahu k prírode, starostlivosti o rastliny- bylinky vo vyvýšených záhonoch. Chceme tento projekt rozšíriť o rôzne úžitkové ovocné stromčeky a rastliny, ktoré vysadíme v okolí vyvýšených záhonov. Rozšírime tak vedomosti a zručnosti detí a žiakov, ako sa starať o stromčeky a zlepšíme ich stravovacie návyky o jedenie ovocia, ktoré si sami dopestujú. Bude to výborná aktivita aj pre znevýhodnené deti.

Mapa zobrazuje miesto stretnutia