Do ukončenia prihlasovania ostáva:

Počet prihlásených dobrovoľníkov

9 793

Viac

Späť na výber

Rozžiarme farbami detské ihrisko na ulici Alvinczyho

Správa mestskej zelene v Košiciach

Info o aktivite

Dobrovoľníci budú maľovať oplotenie a hracie prvky na detskom ihrisku. Aktivita sa začne prípravnými prácami na maľovanie, ktoré budú spočívať v očistení a odmastení povrchov určených na maľovanie.

Info o organizácii

Správa zelene, parkov, detských ihrísk, fontán, projektovanie verejných priestorov, enviromentálne vzdelávanie.

Rozžiarme farbami detské ihrisko na ulici Alvinczyho

Na aktivitu sa prihlásili dobrovoľníci z tejto spoločnosti:

HP Inc Slovakia, s.r.o. 2

Termín

10. 6. 2022

Piatok, 09:00 - 14:00 h

Počet voľných miest:

6 / 8

Realizácia

Alvinczyho 20

Košice

Miesto stretnutia

Detské ihrisko medzi Haviarskou 2 a Alvinczyho 20

Zobraziť na mape

Čas stretnutia

8:45 h

Občerstvenie

voda

V prípade nepriaznivého počasia

Aktivita sa presunie na náhradný termín: 17. 6. 2022 09:00
Prihlásením sa na túto aktivitu zároveň akceptujete, že v prípade zlého počasia sa bude konať v uvedenom dátume a čase. O zmene termínu vás budeme informovať najneskôr do 7. 6. 2023 do 17:00.

Info o projekte

V rámci podujatia Naše Mesto 2022 chcem zapojiť dobrovoľníkov do zveľadenia svojho okolia. Ako správca zelene a detských ihrísk v siedmich mestských častiach sme pre dobrovoľníkov pripravili možnosť zapojiť sa do troch druhov činností - upratovanie a čistenie prostredia; zveľaďovanie detských ihrísk; drobné práce na zelených plochách. Boli by sme radi, ak by sa našli dobrovoľníci, ktorí obnovia nátery hracích prvkov a oplotenie na šiestich detských ihriskách, vyčistia lesopark a významné rekreačné miesto pre Košičanov - Borovicový háj, pomohli s likvidáciou čiernych skládok v lokalite medzi Americkou triedou a Magnezitárskou ulicou, vyčistili cyklochodník a jeho okolie na Alejovej ulici.

Mapa zobrazuje miesto stretnutia