Do ukončenia registrácie ostáva:

Späť na výber

Rozžiarme farbami detské ihrisko Kežmarská

Správa mestskej zelene v Košiciach

Info o aktivite

Dobrovoľníci budú maľovať oplotenie a hracie prvky na detskom ihrisku. Aktivita sa začne prípravnými prácami na maľovanie, ktoré budú spočívať v očistení a odmastení povrchov určených na maľovanie.

Info o organizácii

Správa zelene, parkov, detských ihrísk, fontán, projektovanie verejných priestorov, enviromentálne vzdelávanie.

Rozžiarme farbami detské ihrisko Kežmarská

Termín

10. 6. 2022

Piatok, 09:00 - 14:00 h

Počet voľných miest:

12 / 12

Realizácia

Kežmarská 16

Košice

Miesto stretnutia

Kežmarská 16

Zobraziť na mape

Čas stretnutia

8:45 h

Občerstvenie

voda

V prípade nepriaznivého počasia

V prípade nepriaznivého počasia sa aktivita presúva, keďže nie je možná náhrada v interiéri.

Náhradný termín

17. 6. 2022 09:00 - 14:00 h

Info o projekte

V rámci podujatia Naše Mesto 2022 chcem zapojiť dobrovoľníkov do zveľadenia svojho okolia. Ako správca zelene a detských ihrísk v siedmich mestských častiach sme pre dobrovoľníkov pripravili možnosť zapojiť sa do troch druhov činností - upratovanie a čistenie prostredia; zveľaďovanie detských ihrísk; drobné práce na zelených plochách. Boli by sme radi, ak by sa našli dobrovoľníci, ktorí obnovia nátery hracích prvkov a oplotenie na šiestich detských ihriskách, vyčistia lesopark a významné rekreačné miesto pre Košičanov - Borovicový háj, pomohli s likvidáciou čiernych skládok v lokalite medzi Americkou triedou a Magnezitárskou ulicou, vyčistili cyklochodník a jeho okolie na Alejovej ulici.

Mapa zobrazuje miesto stretnutia