Do ukončenia registrácie ostáva:

Späť na výber

Rozjasnime detské ihrisko pri Základnej škole na Postupimskej ulici

Furča 040 22

Info o aktivite

Pomocná sila sa zíde pri maľovaní oplotenia. Detské ihrisko má nové hracie prvky, preto tie nevyžadujú úpravu. Budeme potrebovať pomoc aj s prípravou na maľovanie, odkopaním častí oplotenia, ktoré vrástlo do trávy. Troch šikovnejších pánov by sme využili aj na opravu časti poškodeného chodníka z betónových kociek vedúcich k ihrisku. Na kratší čas, asi 2 hodiny, chceme využiť dvoch pánov na prepravu riečneho kameňa (1 k nakladaniu a 1 k tlačeniu fúrika) na dopadové plochy ihriska, ktorý nám zabezpečí Správa mestskej zelene (SMsZ). Pracovník SMsZ nám pomôže aj ako odborný dozor a zapojí sa do činnosti.

Info o organizácii

Naše občianske združenie sa zameriava na podpora komunitného života, ochranu prírody, rozvoj a podpory kultúrneho života a športu v Mestskej časti Dargovských hrdinov, ľudovo nazývanej Furča.

Rozjasnime detské ihrisko pri Základnej škole na Postupimskej ulici

Termín

10. 6. 2022

Piatok, 09:00 - 14:00 h

Počet voľných miest:

12 / 12

Organizátor

Furča 040 22

Realizácia

Postupimská 37

Košice

Miesto stretnutia

Postupimská 37 - detské ihrisko pri Základnej škole

Zobraziť na mape

Čas stretnutia

8:45 h

Občerstvenie

Keďže budeme potrebovať dostatok energie zabezpečíme pečivo aj pitný režim.

V prípade nepriaznivého počasia

V prípade nepriaznivého počasia sa aktivita presunie na iný dátum.

Náhradný termín

17. 6. 2022 09:00 - 14:00 h

Info o projekte

Cieľom nášho projektu je pomôcť zveľadiť a skrášliť prostredie nášho sídliska. Dlhodobo spolupracujeme so Správou mestskou zelene v Košiciach, s ktorou sme sa spojili aj pri realizácii tohto projektu, aby nám poskytli súhlas a usmernenia ako správcovia detských ihrísk a mestských pozemkov v Košiciach. Vytipovali sme tri detské ihriská, ktoré si žiadajú zásadnejšiu údržbu a šikovné ruky, zároveň chceme vyčistiť Dolinu pod Poštou, kde sa nachádza galéria vo verejnom priestore, o ktorú sa naše združenie stará. Vďaka pomoci dobrovoľníkov dokážeme priniesť pozitívnu zmenu, obnoviť staré a fádne a navrátiť prírode jej panenskú čistotu, aby nám mohla prinášať radosť.

Mapa zobrazuje miesto stretnutia