Do ukončenia prihlasovania ostáva:

Počet prihlásených dobrovoľníkov

9 793

Viac

Späť na výber

Revitalizácia exteriérových priestorov denného centra Ľalia

Ľalia - združenie detí a rodičov

Info o aktivite

Dobrovoľnícka aktivita zahŕňa výrobu vyvýšených záhonov na dvore denného centra, prácu s drevom - skrutkovanie, naplnenie záhonov a vysadenie plánt a semien.

Info o organizácii

Združenie je mimovládnou, neziskovou, dobrovoľnou a nepolitickou organizáciou usilujúcou sa o ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva, trvalo udržateľný rozvoj regiónu, rozvoj informovanosti a vzdelávania, občianskej spoločnosti a medzinárodnej spolupráce, a to s dôrazom na regionálne aktivity. Špecifickým cieľom je ochrana kultúrnych, technických a prírodných pamiatok. Poslaním združenia je aj pomáhať ľuďom v núdzi a vykonávať sociálne služby. Naše občianske združenie sa zaoberá týmito hlavnými oblasťami: 1. Ochrana a rozvoj životného prostredia v súlade s trvaloudržateľnými princípmi. 2. Rozvoj dobrovoľníctva v komunitných aktivitách. 3. Výchova a vzdelávanie detí predškolského aj školského veku, vedenie detí k citlivému vnímaniu prírody, spolupráca s rodičmi a záujemcami o prirodzený spôsob výchovy. 4. Sociálne služby.

Revitalizácia exteriérových priestorov denného centra Ľalia

Termín

9. 6. 2023

Piatok, 09:00 - 14:00 h

Počet voľných miest:

10 / 10

Realizácia

Dolné Hámre 1024

Žarnovica

Miesto stretnutia

Dolné Hámre 1024

Zobraziť na mape

Čas stretnutia

8:45 h

Občerstvenie

voda, káva, čaj, jednoduchý vegetariánsky obed

V prípade nepriaznivého počasia

V prípade nepriazne počasia zmontovanie záhonov v chodbe interiéru, upratovanie, maľovanie interiéru.

Info o projekte

Cieľom projektu je príprava na spustenie Denného centra Na Sandríkach, ktorý bude slúžiť deťom, rodičom, starým rodičom, zdravotne znevýhodneným klientom. Aktivity budú zamerané na oživenie dlho nepoužívaného priestoru- interiéru aj exteriéru. V interiéri budeme skrášľovať nábytok a steny rôznymi tvorivými technikami, v exteriéri vytvoríme vyvýšená záhon na pestovanie.

Súbežné aktivity

Úprava priestorov denného centra Ľalia
Úprava priestorov denného centra Ľalia

Voľné miesta: 12 z 12

Viac informácií

Mapa zobrazuje miesto stretnutia