Preklad výročnej správy za rok 2020

Divadlo bez domova

Info o aktivite

Dobrovoľníčka/dobrovoľník bude prekladať našu výročnú správu za rok 2020 zo slovenčiny do angličtiny. Nie je potrebné preklad urobiť v našich priestoroch, ak je to pohodlnejšie, radi pošleme náš text VS emailom a preklad môže byť urobený i u dobrovoľníčky/dobrovoľníka doma.

Info o organizácii

Naším hlavným poslaním je práca s marginalizovanými skupinami obyvateľstva netradičnou umeleckou formou, ako je divadlo, performance, tanec, hudba alebo spev. Divadlo bez domova dáva priestor na zviditeľňovanie rôznych sociálnych tém, ktoré sú v komerčnej umeleckej sfére prehliadané. Spájame umelecké so sociálnym, aby sme pomáhali narúšať stereotypy, ktoré v spoločnosti voči marginalizovaným skupinám existujú. DBD neformálne vzniklo v roku 2004 prácou na divadelných projektoch s ľuďmi bez domova a 12. 05. 2006 sa zaregistrovalo na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom VVS/1-900/90-28231. Členovia a členky združenia sú ľudia, ktorí sa dlhodobo venujú sociálnej, pedagogickej, umeleckej praxi, ekonomike, manažmentu a reklame. Sídlime v Bratislave. Momentálne máme deväť členov/členiek, niekoľko dobrovoľníkov a množstvo sympatizantov. Našu hereckú komunitu tvoria ľudia bez domova, ľudia s telesným postihnutím, ľudia zo sociálne znevýhodnených skupín, sociálni pracovníci, divadelníci a všetci, ktorí majú o naše divadlo záujem. Herci a herečky sú za účinkovanie na skúškach a v divadelných predstaveniach finančne odmeňovaní/odmeňované.

Info o projekte

Projekt je zameraný na preklad výročnej správy Divadla bez domova za rok 2019 a 2020 do angličtiny. Každý rok sumarizujeme celoročnú činnosť vo výročnej správe, kde prehľadne a jasne popisujeme všetky projekty a aktivity nášho občianskeho združenia. Keďže súčasťou našej práce je i medzinárodná spolupráca, je pre nás dôležité pripraviť i anglickú verziu výročnej správy a tým priniesť informácie o činnosti i zahraničným partnerom, prípadne potenciálnym donorom.

Realizácia

online, u Vás doma, Bratislava

Kontaktná osoba

Patrik Krebs * 0907214292 * patrikk@mac.com

Občerstvenie

 

 

Organizátor Divadlo bez domova
Počet voľných miest 1 / 1
Termín 11. 6. 2021 09:00 - 14:00 h
Miesto stretnutia online, u Vás doma
Čas stretnutia 9:00 h