Preklad výročnej správy 2019 do anglického jazyka

OZ DOMOV - DÚHA

Info o aktivite

Dobrovoľníka/dobrovoľníčku poprosíme o preklad našej Výročnej správy 2019 do anglického jazyka.

Info o organizácii

OZ Domov DÚHA prevádzkuje 2 zariadenia - Krízové stredisko DÚHA pre zanedbávané, týrané a zneužívané deti a Bezpečný ženský dom DÚHA pre ženy a matky s deťmi po násilí. Okrem nevyhnutnej starostlivosti poskytuje svojim klientom sociálne, psychologické a právne poradenstvo, psychodiagnostiku, psychoterapiu a výchovnú starostlivosť. Našim cieľom je sanovať rodiny a vrátiť deti do ich prirodzeného prostredia - domov.

Info o projekte

Naše OZ prevádzkuje Krízové stredisko DÚHA už 16. rok. Za tento čas sme poskytli pomoc nespočetnému množstvu klientov. Zariadenie prirodzene nesie stopy opotrebovania z pobytu veľkého množstva hlavne detí. Pravidelná údržba a obnova zariadenia je preto nevyhnutná každý rok. Tento projekt nám každoročne pomáha udržať hygienický, funkčný a estetický štandard zariadenia ako aj pekný vzhľad jeho okolia. Zároveň potrebujeme každý rok preklad výročnej správy do anglického jazyka. V roku 2016 sme otvorili ďalšie zariadenie - Bezpečný ženský dom DÚHA pre ženy a matky s deťmi po násilí. Na jeho údržbu a údržbu jeho záhrady by sme si tiež radi prizvali dobrovoľnícku pomoc.

Realizácia

Stavbárska 6, Bratislava

Kontaktná osoba

D. Povodová * 0918824247 * povodova@domovduha.sk

Občerstvenie

 

 

V prípade nepriaznivého počasia

aktivita sa koná vo vnútorných priestoroch, doma u dobrovoľníka/-čky

Organizátor OZ DOMOV - DÚHA
Počet voľných miest 1 / 1
Termín 11. 6. 2021 09:00 - 14:00 h
Miesto stretnutia Stavbárska 6
Čas stretnutia 9:00 h