Plogging – beh spojený so zbieraním odpadkov v Trnave

Nadácia Pontis

Info o aktivite

OZV ENVI - PAK v spolupráci s Nadáciou Pontis pripravili tento rok prvýkrát pre dobrovoľníkov beh spojený so zbieraním odpadkov v prírode. Plogging, ktorý sa postupne udomácňuje po celom svete,  je novým fenoménom spájajúcim zdravý životný štýl s ekológiou. Behať sa bude po vytýčenej trase v okruhu približne 5 km. Aktivita bude mať aj súťažný charakter, pričom hodnotiť sa bude dosiahnutý čas aj množstvo vyzbieraného odpadu. Po behu sa uskutoční analýza odpadu, pri ktorej si dobrovoľníci svoj vyzbieraný odpad sami vytriedia.

Info o organizácii

Nadácia Pontis organizuje podujatie Naše Mesto už od roku 2007. Je to jedna z najväčších grantových nadácií na Slovensku, ktorá už 20 rokov prináša pozitívne zmeny a silné spojenia. Podporuje firemnú filantropiu, rozvíja dobrovoľníctvo zamestnancov a pro bono služby pre mimovládne organizácie, presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvoju vzdelávania na Slovensku.

OZV ENVI - PAK je organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Zabezpečuje triedený zber odpadov, ich zhodnotenie a recykláciu. Pre ENVI - PAK je dôležitá transparentnosť a predvídateľnosť podnikateľského prostredia, za ktorú sa zasadzuje.

Info o projekte

V rámci podujatia Naše Mesto pripravuje OZV ENVI - PAK a Nadácia Pontis aktivity plogging v Bratislave, Nitre a v Trnave.

Realizácia

okolie Trnavských rybníkov, 91701 Trnava

Kontaktná osoba

Miroslav Morávek * 0908297330 * zapad@envipak.sk

Občerstvenie

pitný režim - voda

V prípade nepriaznivého počasia

najneskôr deň pred aktivitou rozhodne o jej uskutočnení sa kontaktná osoba

Organizátor Nadácia Pontis
Počet voľných miest 43 / 50
Termín 7. 6. 2019 09:00 - 12:00 h
Náhradný termín 14. 6. 2019 09:00 - 12:00 h
Miesto stretnutia pred amfiteátrom Kamenný mlyn
Čas stretnutia 9:00 h