Do ukončenia registrácie ostáva:

Počet prihlásených dobrovoľníkov

8 822

Viac

Späť na výber

Plogging – beh spojený so zbieraním odpadkov v Trnave

Nadácia Pontis

Info o aktivite

OZV ENVI - PAK v spolupráci s Nadáciou Pontis pripravili tento rok prvýkrát pre dobrovoľníkov beh spojený so zbieraním odpadkov v prírode. Plogging, ktorý sa postupne udomácňuje po celom svete,  je novým fenoménom spájajúcim zdravý životný štýl s ekológiou. Behať sa bude po vytýčenej trase v okruhu približne 5 km. Aktivita bude mať aj súťažný charakter, pričom hodnotiť sa bude dosiahnutý čas aj množstvo vyzbieraného odpadu. Po behu sa uskutoční analýza odpadu, pri ktorej si dobrovoľníci svoj vyzbieraný odpad sami vytriedia.

Info o organizácii

Nadácia Pontis organizuje podujatie Naše Mesto už od roku 2007. Je to jedna z najväčších grantových nadácií na Slovensku, ktorá už 20 rokov prináša pozitívne zmeny a silné spojenia. Podporuje firemnú filantropiu, rozvíja dobrovoľníctvo zamestnancov a pro bono služby pre mimovládne organizácie, presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvoju vzdelávania na Slovensku.

OZV ENVI - PAK je organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Zabezpečuje triedený zber odpadov, ich zhodnotenie a recykláciu. Pre ENVI - PAK je dôležitá transparentnosť a predvídateľnosť podnikateľského prostredia, za ktorú sa zasadzuje.

Plogging – beh spojený so zbieraním odpadkov v Trnave

Na aktivitu sa prihlásili dobrovoľníci z tejto spoločnosti:

Accenture, s.r.o. 1
Adient Slovakia s.r.o. 1
Orange Slovensko, a.s. 1
SLOVNAFT, a.s. 2
Verejnosť 2
  • MuziMuži: 5
  • ZenyŽeny: 2

Termín

7. 6. 2019

Piatok, 09:00 - 12:00 h

Počet voľných miest:

43 / 50

Kontaktná osoba

Miroslav Morávek

0908297330

zapad@envipak.sk

Organizátor

Nadácia Pontis

Realizácia

okolie Trnavských rybníkov

91701 Trnava

Miesto stretnutia

pred amfiteátrom Kamenný mlyn

Zobraziť na mape

Čas stretnutia

9:00 h

Občerstvenie

pitný režim - voda

V prípade nepriaznivého počasia

najneskôr deň pred aktivitou rozhodne o jej uskutočnení sa kontaktná osoba

Náhradný termín

14. 6. 2019 09:00 - 12:00 h

Info o projekte

V rámci podujatia Naše Mesto pripravuje OZV ENVI - PAK a Nadácia Pontis aktivity plogging v Bratislave, Nitre a v Trnave.

Mapa zobrazuje miesto stretnutia