Natieranie plota a záhradných komponentov

OZ DOMOV - DÚHA

Info o aktivite

Dobrovoľníkov poprosíme o každoročné očistenie a natretie lavičiek, altánka, záhradného domčeka, preliezok, hojdačiek a ozdobných kochlíkov. Zároveň o natretie plota okolo areálu KS DÚHA.

Info o organizácii

OZ Domov DÚHA prevádzkuje 2 zariadenia - Krízové stredisko DÚHA pre zanedbávané, týrané a zneužívané deti a Bezpečný ženský dom DÚHA pre ženy a matky s deťmi po násilí. Okrem nevyhnutnej starostlivosti poskytujeme našim klientom sociálne, psychologické a právne poradenstvo, psychodiagnostiku, psychoterapiu a výchovnú starostlivosť. Našim cieľom je sanovať rodiny a vrátiť čo najviac detí do ich prirodzeného prostredia - domov.

Info o projekte

Krízové stredisko DÚHA - CDR prevádzkujeme už 18 rokov. Za tento čas sme poskytli pomoc nespočetnému množstvu klientov. Zariadenie prirodzene nesie stopy opotrebovania z pobytu veľkého množstva hlavne detí. Pravidelná údržba a obnova zariadenia je preto nevyhnutná každý rok. Tento projekt nám každoročne pomáha udržať hygienický, funkčný a estetický štandard zariadenia, ako aj pekný vzhľad jeho okolia. Zároveň potrebujeme každý rok preklad výročnej správy do anglického jazyka. V roku 2016 sme otvorili ďalšie zariadenie - Bezpečný ženský dom DÚHA pre ženy a matky s deťmi po násilí. Na jeho údržbu a údržbu jeho záhrady by sme si tiež radi prizvali dobrovoľnícku pomoc. Je to pre nás veľká pomoc.

Realizácia

Stavbárska 6, Bratislava

Občerstvenie

chlebíky s nátierkou, napolitánky, slané pečivo, minerálka, káva, čaj

Organizátor OZ DOMOV - DÚHA
Počet voľných miest 0 / 20
Termín 9. 6. 2023 09:00 - 14:00 h
Náhradný termín 16. 6. 2023 09:00 - 14:00 h
Miesto stretnutia Stavbárska 6
Čas stretnutia 8:45 h