Do ukončenia registrácie dobrovoľníkov ostáva:

Počet prihlásených dobrovoľníkov

3 550

Viac

Späť na výber

Hrad Šebeš - obnova hradu

Rákociho cesta

Info o aktivite

Presun materiálu na obnovu hradu (kameňov a malty vo vedrách) formou živej reťaze podávaním z rúk do rúk smerom nahor vo svahu. Pomoc pri dokončovacích prácach na ohradníku okolo hradu pre kozy, ktoré budú spásať kroviny, aby hradný kopec nezarastal.

Info o organizácii

Venujeme sa obnove hradných zrúcanín. Uskutočnili sme viaceré projekty zamerané na konzerváciu hradov, propagáciu a rozvoj hradov ako turisticky vyhľadávaných miest a tiež viaceré kultúrne podujatia. Každoročne organizujeme medzinárodné dobrovoľnícke tábory. Začínali sme na Šarišskom hrade. Od roku 2012 sa činnosť združenia rozšírila na hrady Kapušany, Šebeš, Soľnohrad, Obišovský hrad a Lipovský hrad, kedy vznikol nápad spojiť tieto hrady do Prešovskej hradnej cesty.

Fyzicky náročná aktivita

Aktivita je náročnejšia na fyzickú prácu.

Hrad Šebeš - obnova hradu

Na aktivitu sa prihlásili dobrovoľníci z tejto spoločnosti:

Tatra banka, a.s. 25
  • MuziMuži: 7
  • ZenyŽeny: 18

Termín

18. 9. 2020

Piatok, 09:00 - 14:00 h

Počet voľných miest:

0 / 25

Kontaktná osoba

Katarína Pošiváková

0907110094

katka.posivakova@gmail.com

Organizátor

Rákociho cesta

Realizácia

Prešov, Pohradík, Hrad Šebeš

Prešov

Miesto stretnutia

Prešov, Pohradík, Hrad Šebeš

Zobraziť na mape

Čas stretnutia

9:00 h

Občerstvenie

voda, opekačka, sladkosť (pozor, nemusí byť aktuálne nakoľko môže byť ponúknuté len kupované a balené občerstvenie)

V prípade nepriaznivého počasia

Na hrade je prístrešok, pod ktorým je možné prečkať náhly dážď. V prípade trvalého dažďa zvolíme náhradný termín.

Náhradný termín

25. 9. 2020 09:00 - 14:00 h

Info o projekte

Každoročne pomáhame pri obnove hradov v okolí Prešova. Tento rok to budú Šebeš, Soľnohrad a Obišovský hrad. Pripravíme kamene pre murárske práce a upravíme chodníky. Presun kameňov je najefektívnejšie uskutočniť s pomocou dobrovoľníkov formou živej reťaze podávaním kameňov z rúk do rúk. Pri väčšom počte dobrovoľníkov je to najefektívnejší spôsob presunu kameňov v nerovnom teréne so strmým prevýšením. Program Naše mesto je pre nás veľkou pomocou na mobilizáciu väčšieho počtu dobrovoľníkov. Pri úprave chodníkov sa budú čistiť okraje, priepusty a spevňovať povrch výsypkami kamennej drvy, ktorú po navezení sa rozhrnutí mechanizmami budeme upravovať ručným náradím - hrable, motyky, čakany.

Mapa zobrazuje miesto stretnutia