Hanigovský hrad

Rákociho cesta

Info o aktivite

Dobrovoľníci budú vykonáť tieto aktivity: Čistenie hradného areálu od náletových krovín, zber a ukladanie kameňov, úprava prístupovej cesty rozhŕňaním kamennej drvy.

Info o organizácii

Venujeme sa obnove národných kultúrnych pamiatok - hradných ruín. Uskutočnili sme viaceré projekty zamerané na konzerváciu hradov, propagáciu a rozvoj hradov ako turisticky vyhľadávaných miest a tiež viaceré kultúrne podujatia. Každoročne organizujeme medzinárodné dobrovoľnícke tábory. Začínali sme na Šarišskom hrade. Od roku 2012 sa činnosť združenia rozšírila na hrady v okolí Prešova - Kapušany, Šebeš, Soľnohrad, Obišovský hrad a Lipovský hrad, kedy vznikol nápad spojiť tieto hrady do Prešovskej hradnej cesty.

Info o projekte

Každoročne pomáhame pri obnove hradov v okolí Prešova, tento rok - Šebeš, Soľnohrad, Hanigovský a Lipovský hrad. Pripravíme kamene pre murárske práce a upravíme chodníky. Presun kameňov je najefektívnejšie uskutočniť s pomocou dobrovoľníkov formou živej reťaze podávaním kameňov z rúk do rúk. Pri väčšom počte dobrovoľníkov je to najefektívnejší spôsob presunu kameňov v nerovnom teréne so strmým prevýšením. Program Naše mesto je pre nás veľkou pomocou na mobilizáciu väčšieho počtu dobrovoľníkov. Pri úprave chodníkov sa budú čistiť okraje, priepusty a spevňovať povrch výsypkami kamennej drvy, ktorú po navezení sa rozhrnutí mechanizmami budeme upravovať ručným náradím - hrable, motyky, čakany.

Realizácia

Hanigovce - Hanigovský hrad, Prešov

Občerstvenie

Voda, ovocie, sladkosť. Na hrade je ohnisko s posedením, vhodné na opekanie - po dohode vieme pripraviť potrebné suroviny a drevo na oheň.

V prípade nepriaznivého počasia

Na hrade je prístrešok, pod ktorým je možné prečkať náhly dážď. V prípade trvalého dažďa zvolíme náhradný termín.

Organizátor Rákociho cesta
Počet voľných miest 20 / 20
Termín 9. 6. 2023 09:00 - 14:00 h
Náhradný termín 16. 6. 2023 09:00 - 14:00 h
Miesto stretnutia Milpoš, nad vodárňou - turistický chodník ku hradu (zelená značka)
Čas stretnutia 8:30 h