Demontáž interiéru historického vagóna

Klub železničných modelárov Vrútky

Info o aktivite

V starom železničnom vozni je potrebné demontovať nepôvodný interiér. Ide o sololitové obloženie uchytené hliníkovými lištami.

Info o organizácii

Klub železničných modelárov Vrútky sa od roku 2001 venuje stavbe a prezentácii modelových koľajísk, ktoré sú postavené v skutočných železničných vozňoch a preto sú vystavované v rôznych kútoch Slovenska či v zahraničí. Taktiež renovujeme historické železničné vozidlá, s ktorými organizujeme výletné vlaky v okolí Vrútok. Od roku 2014 budujeme stálu železničnú expozíciu v Martine v areáli SIM. Postupne sa podarilo zrenovovať mnoho vzácnych exponátov dobrovoľníckymi silami. Expozícia je doposiaľ prístupná po telefonickom dohovore. Klub aktívne spolupracuje s Železničným múzeom Slovenskej Republiky, ktoré je vlastníkom väčšiny exponátov. Taktiež spolupracuje s Dobrovoľným Hasičským Zborom Priekopa a podieľa sa tak na zveľaďovaní verejného priestoru Areál SIM v Martine. Od roku 2018 v spolupráci s Korytnickou Železnicou zabezpečuje víkendovú kyvadlovú vlakovú dopravu na trati Ružomberok - Stanica Zápalkáreň pre účely turistického ruchu.

Info o projekte

Železničná expozícia v areáli SIM je budovaná dobrovoľnícky, členmi Klubu železničných modelárov Vrútky, od roku 2014. Súčasťou expozície sú napríklad zrenovovaná parná lokomotíva, historické vozne, nákladná drezina, automobilová drezina, snežný pluh a iné. Vnútorná časť je plná železničných modelov a rôznych železničných artefaktov. Hlavným lákadlom sú veľké modelové koľajiská. Kvôli covidu v minulých dvoch rokoch expozícia nebola otvorená. Boli však pripravené nové exponáty a nové informačné panely. Hlavnými aktivitami pred novou letnou sezónou bude očista exponátov, príprava stojanov pre nové informačné panely a náter niektorých vonkajších exponátov.

Realizácia

Hasičská ulica Areál SIM, Martin

Občerstvenie

Vieme poskytnúť studené občerstvenie, po dohode aj dovoz obedov. K dispozícii bude kuchynka a jedáleň. Rovnako WC, umyváreň a sprcha.

V prípade nepriaznivého počasia

Aktivita sa realizuje v interiéri.

Organizátor Klub železničných modelárov Vrútky
Počet voľných miest 4 / 5
Termín 9. 6. 2023 09:00 - 14:00 h
Miesto stretnutia Hasičská ulica Areál SIM
Čas stretnutia 8:30 h