Čistenie potoka a natieranie zábradlí

Mesto Rožňava

Info o aktivite

Dobrovoľníci budú vykonávať tieto aktivity: čistenie priestorov od odpadu, čistenie potoka v dĺžke cca 1 km, natieranie zábradlí okolo potoka a zábradlí pri schodiskách.

Info o organizácii

Všeobecná verejná správa - mesto Rožňava v rámci svojej činnosti má za úlohu udržiavať verejné priestranstvá v čistote. Z uvedeného dôvodu chceme ísť príkladom a zapojiť aj obyvateľov mesta, dobrovoľníkov do aktivít na udržiavanie poriadku a čistoty na verejných priestranstvách. Skrášľovať verejné priestranstvá (natieranie zábradlia pri potoku, či pri schodiskách).

Info o projekte

Vyčistenie verejných priestranstiev a potoka. V spolupráci s dobrovoľníkmi chceme vyzbierať komunálny odpad z koryta rieky a na brehoch, vyzbierať odpadu na vytipovaných verejných priestranstvách, pretože tým chceme motivovať ostatných obyvateľov mesta, aby viac dbali o svoje okolie a zapájali sa do podobných aktivít.

Realizácia

Šafárikova 29, Rožňava, Rožňava

Občerstvenie

Voda, sušienky

V prípade nepriaznivého počasia

Upratovanie na Zimnom štadióne (zametanie, vytieranie podlahy).

Organizátor Mesto Rožňava
Počet voľných miest 21 / 22
Termín 9. 6. 2023 09:00 - 12:00 h
Miesto stretnutia Šafárikova 29
Čas stretnutia 8:45 h