Do ukončenia prihlasovania ostáva:

Späť na výber

Čistenie potoka a natieranie zábradlí

Mesto Rožňava

Info o aktivite

Dobrovoľníci budú vykonávať tieto aktivity: čistenie priestorov od odpadu, čistenie potoka v dĺžke cca 1 km, natieranie zábradlí okolo potoka a zábradlí pri schodiskách.

Info o organizácii

Všeobecná verejná správa - mesto Rožňava v rámci svojej činnosti má za úlohu udržiavať verejné priestranstvá v čistote. Z uvedeného dôvodu chceme ísť príkladom a zapojiť aj obyvateľov mesta, dobrovoľníkov do aktivít na udržiavanie poriadku a čistoty na verejných priestranstvách. Skrášľovať verejné priestranstvá (natieranie zábradlia pri potoku, či pri schodiskách).

Čistenie potoka a natieranie zábradlí

Na aktivitu sa prihlásili dobrovoľníci z tejto spoločnosti:

IBM 1

Termín

9. 6. 2023

Piatok, 09:00 - 12:00 h

Počet voľných miest:

21 / 22

Organizátor

Mesto Rožňava

Realizácia

Šafárikova 29, Rožňava

Rožňava

Miesto stretnutia

Šafárikova 29

Zobraziť na mape

Čas stretnutia

8:45 h

Občerstvenie

Voda, sušienky

V prípade nepriaznivého počasia

Upratovanie na Zimnom štadióne (zametanie, vytieranie podlahy).

Info o projekte

Vyčistenie verejných priestranstiev a potoka. V spolupráci s dobrovoľníkmi chceme vyzbierať komunálny odpad z koryta rieky a na brehoch, vyzbierať odpadu na vytipovaných verejných priestranstvách, pretože tým chceme motivovať ostatných obyvateľov mesta, aby viac dbali o svoje okolie a zapájali sa do podobných aktivít.

Mapa zobrazuje miesto stretnutia