Čistenie medzi MČ Rožňava Baňa a Nadabula

Mesto Rožňava

Info o aktivite

Dobrovoľníci budú zbierať odpad na verejnom priestranstve a čistiť okolie. 

Info o organizácii

Všeobecná verejná správa - mesto Rožňava v rámci svojej činnosti má za úlohu udržiavať verejné priestranstvá v čistote. Z uvedeného dôvodu chceme ísť príkladom a zapojiť aj obyvateľov mesta, dobrovoľníkov do aktivít na udržiavanie poriadku a čistoty na verejných priestranstvách. Skrášľovať verejné priestranstvá (natieranie zábradlia pri potoku, či pri schodiskách).

Info o projekte

Vyčistenie verejných priestranstiev a potoka. V spolupráci s dobrovoľníkmi chceme vyzbierať komunálny odpad z koryta rieky a na brehoch, vyzbierať odpadu na vytipovaných verejných priestranstvách, pretože tým chceme motivovať ostatných obyvateľov mesta, aby viac dbali o svoje okolie a zapájali sa do podobných aktivít.

Realizácia

Rožňava - VP medzi MČ Rožňava Baňa a Nadabula, Rožňava

Občerstvenie

Voda, sušienky

V prípade nepriaznivého počasia

Upratovanie na rekreačnom zariadení mesta "LÚČ PATAK".

Organizátor Mesto Rožňava
Počet voľných miest 4 / 10
Termín 9. 6. 2023 09:00 - 12:00 h
Miesto stretnutia Šafárikova 29
Čas stretnutia 8:45 h