Čistenie lesa a obnova mobiliáru v oblasti Kamzík

Mestské lesy v Bratislave

Info o aktivite

Čistenie lesa od odpadkov v oblasti rekreačného areálu Kamzík. Drobné práce pri údržbe rekreačného mobiliáru - altánky, lavičky. Potrebné je pevná uzatvorená obuv.

Info o organizácii

Samostatne hospodáriaca príspevková organizácia zriadená za účelom spravovania a zveľaďovania lesného majetku hlavného mesta SR so zameraním na podporu mimo produkčných funkcií lesov.

Info o projekte

Bratislavský lesopark patrí medzi vyhľadávané rekreačné lokality. Prírodné prostredie poskytuje široké možnosti na relax, oddych a šport. Cieľom organizácie Mestské lesy v Bratislave je tieto možnosti rozširovať a zveľaďovať, a tak plniť svoje poslanie. Najmä po zimných mesiacoch je územie potrebné vyčistiť od odpadkov a rôznych nečistôt. Pomoc dobrovoľníkov je potrebná a nami vítaná, napríklad na čistenie chodníkov, lesných ciest, lesných pozemkov a vodných tokov (konkrétne zbieranie smetí do PVC vriec, čistenie lesných ciest lopatami, atď).

Realizácia

Kamzík, Bratislava

Kontaktná osoba

Otto Abela * 0949704599 * marek.pava@mlba.sk

Občerstvenie

 

 

V prípade nepriaznivého počasia

náhradný termnín

Organizátor Mestské lesy v Bratislave
Počet voľných miest 2 / 20
Termín 18. 9. 2020 09:00 - 12:00 h
Náhradný termín 25. 9. 2020 09:00 - 12:00 h
Miesto stretnutia pred bufetom Kamzík
Čas stretnutia 9:00 h