Do ukončenia registrácie dobrovoľníkov ostáva:

Počet prihlásených dobrovoľníkov

3 550

Viac

Späť na výber

Čistenie areálu Antickej Gerulaty od náletovej zelene, úprava areálu, natieranie lavičiek a plota

Múzeum mesta Bratislavy

Info o aktivite

Likvidácia náletovej zelene na murivách a chodníkoch areálu národnej kultúrnej pamiatky, trhanie buriny, vyrezávanie kríkov na určených miestach, úprava trávnikov, dosádzanie a presádzanie kvetov, odnášanie vyrezanej náletovej zelene na určené miesto, vyzbieranie kameňov v areáli múzea a prenesenie na určené miesto, úprava kamennej drte, hrabanie, natieranie lavičiek (cca 20), natieranie plota ( dĺžka cca 100 m)

Info o organizácii

Múzeum mesta Bratislavy - založené v roku 1868 - je najstarším múzeom s nepretržitou prevádzkou na Slovensku. Činnosť múzea je zameraná na dokumentovanie a prezentovanie dejín mesta prostredníctvom archeologických nálezov, pamiatok na bohatú remeselnú činnosť i priemysel, vinohradníctvo, kultúrny i spoločenský život ale i etnológiu, dejiny farmácie a numizmatiku. Zameranie múzea prezentujú i jednotlivé expozície, mnohé z nich umiestnené v architektonicky cenných, pamiatkovo chránených objektoch. Múzeum mesta Bratislavy ponúka pre návštevníkov desať stálych tematických múzeí, ktoré sú situované predovšetkým v historickom centre starého mesta, mimo neho sa nachádza Národná kultúrna pamiatka hrad Devín a múzeum Antická Gerulata v Rusovciach.

Fyzicky náročná aktivita

Aktivita je náročnejšia na fyzickú prácu.

Čistenie areálu Antickej Gerulaty od náletovej zelene, úprava areálu, natieranie lavičiek a plota

Na aktivitu sa prihlásili dobrovoľníci z tejto spoločnosti:

SLOVNAFT, a.s. 27
  • MuziMuži: 13
  • ZenyŽeny: 14

Termín

18. 9. 2020

Piatok, 09:00 - 14:00 h

Počet voľných miest:

3 / 30

Kontaktná osoba

Jaroslava Schmidtová

0915752864

jaroslava.schmidtova@bratislava.sk

Organizátor

Múzeum mesta Bratislavy

Realizácia

Gerulatská 7, MMB Antická Gerulata

Bratislava

Miesto stretnutia

Gerulatská 7, MMB Antická Gerulata

Zobraziť na mape

Čas stretnutia

8:45 h

Občerstvenie

voda

V prípade nepriaznivého počasia

náhradný termín

Náhradný termín

25. 9. 2020 09:00 - 14:00 h

Info o projekte

V rámci dobrovoľníckej akcie na dvoch významných národných kultúrnych pamiatkach - na hrade Devín a v areáli Antickej Gerulaty v Rusovciach 90 dobrovoľníkov - 60 na Devíne a 30 v Gerulate, vyčistia areály národných kultúrnych pamiatok od náletovej zelene, odpadkov, kamennej sute, namaľujú drevené prvky a kovové ploty v areáloch kultúrnych pamiatok s cieľom zatraktívniť prostredie a zvýšiť bezpečnosť návštevníkov.

Mapa zobrazuje miesto stretnutia