Do ukončenia registrácie ostáva:

Späť na výber

Brigáda v Parku Frambor

Žilinský skrášľovací spolok

Info o aktivite

 Činnosti ktoré budeme vykonávať budú spojené s obrúsením a náterom agátového dreveného plota. Hrabanie, zbieranie kameňov či konárov, odstraňovanie odpadu a recyklácia zeminy. Výsev trávy a údržba kvetinových záhonov. Príprava pôdy na vysadenie následných kvetinových záhonov. Ďalej sa pustíme do čistenia územia smerujúceho z Parku Frambor na Bratislavskú cestu.

Info o organizácii

Žilinský skrášľovací spolok sa venuje týmto aktivitám: - Ochrana životného prostredia. - Skrášľovanie, zveľaďovanie a ozdravovanie verejných priestranstiev formou výsadby stromov, kríkov, kvetín a iných okrasných rastlín, záchranou a liečbou stromov, odstraňovaním odpadu, rekultiváciou priestorov, inštaláciou drobného mobiliáru a prvkov záhradnej architektúry a očistou vodných bio-koridorov a následnou starostlivosťou o ne. - Podpora umeleckej grafity činnosti s tematikou kultúry, histórie, vzdelania, prírody a jej ochrany. - Rozvoj a propagácia environmentálneho povedomia. - Ochrana a rozvoj prírodného a historického územia Frambor v meste Žilina.

Brigáda v Parku Frambor

Na aktivitu sa prihlásili dobrovoľníci z tejto spoločnosti:

BNP Paribas Personal Finance SA 4
Kia Slovakia s. r. o. 13
  • MuziMuži: 11
  • ZenyŽeny: 6

Termín

10. 6. 2022

Piatok, 13:00 - 16:00 h

Počet voľných miest:

33 / 50

Organizátor

Žilinský skrášľovací spolok

Realizácia

Nanterská 1680/17

Žilina

Miesto stretnutia

Nanterská 1680/17

Zobraziť na mape

Čas stretnutia

12:45 h

Občerstvenie

Vieme zabezpečiť občerstvenie, vegánske jedlo a vodu.

V prípade nepriaznivého počasia

Práce je možné vykonávať pod mostami. Na mieste je skládka zeminy ktorú treba preosiať tá je pod mostom, kde neprší.

Info o projekte

Park Frambor, rozsiahle prírodné územie s pitnou vodou v blízkosti centra mesta Žilina. Na udržanie parku v dobrej kondícii je nutná pravidelná údržba. Len tá zabezpečí zveľadenie verejného priestoru. Činnosti, ktoré budeme vykonávať budú spojené s obrúsením a náterom agátového dreveného plota, hrabanie, zbieranie kameňov či konárov, odstraňovanie odpadu. Výsev trávy a údržba kvetinových záhonov. Cieľom projektu je rozšírenie parku Frambor smerom k Bratislavskej ceste. Okrem iného je nutné park neustále kosiť a robiť pravidelnú údržbu.

Mapa zobrazuje miesto stretnutia