Do ukončenia registrácie dobrovoľníkov ostáva:

Počet prihlásených dobrovoľníkov

3 550

Viac

Späť na výber

Analýza triedeného zberu - Senec

Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.

Info o aktivite

Dobrovoľníci sa rozdelia do dvoch skupín. Jedna bude triediť triedený zber z modrej nádoby (papier) a druhá triedený zber zo žltej nádoby (plasty, kovy, nápojové kartóny). Koordinátor im dá jasné inštrukcie o metodike triedenia. Dobrovoľníci budú triediť materiály z triedeného zberu do vriec, ktoré sa na konci analýzy odvážia a zaznamenajú do tabuliek.

Info o organizácii

Pomáhame firmám, samosprávam a ľuďom tvoriť menej odpadu. A ten, ktorý vytvoria, im pomôžeme premeniť na surovinu a zdroj. Navrhujeme a zavádzame zmeny, ktoré môžeme robiť od dnes. Ako odborníčky pomáhame meniť hospodárstvo tak, aby už nefungovalo na úkor životného prostredia a klímy. Spájame a vzdelávame všetkých, ktorí chcú zanechať svet v lepšom stave, v akom ho našli.

Analýza triedeného zberu - Senec

Na aktivitu sa prihlásili dobrovoľníci z tejto spoločnosti:

Kaufland Slovenská republika v.o.s. 26
  • MuziMuži: 1
  • ZenyŽeny: 25

Termín

18. 9. 2020

Piatok, 09:00 - 12:00 h

Počet voľných miest:

0 / 26

Kontaktná osoba

Katarína Bednáriková

0902917750

bednarikova@incien.sk

Organizátor

Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.

Realizácia

bude určené pred samotným konaním analýzy

Senec

Miesto stretnutia

bude určené pred samotným konaním analýzy

Zobraziť na mape

Čas stretnutia

8:45 h

Občerstvenie

voda, sušienky

V prípade nepriaznivého počasia

v prípade nepriaznivého počasia sa analýza bude konať pod prístreškom/v hale

Náhradný termín

25. 9. 2020 09:00 - 12:00 h

Info o projekte

Analýzy triedeného zberu nám pomáhajú zistiť, ako obyvatelia Slovenska triedia odpad, či ho triedia správne a aká je čistota triedeného zberu (TZ). Tieto údaje slúžia ďalej na nastavovanie jeho podmienok, osvetu obyvateľov a tiež aj na tvorbu rôznych stratégií a nastavovania cieľov v rámci enviromentálnej politiky. V rámci projektu sa zameriame na analýzu modrých a žltých nádob, aby sme zistili aká je kvalita triedeného zberu v mestách Senec a Pezinok, čo sa týka papiera a plastov (kovov a nápojových kartónov, ktoré sú zberané s plastami do žltých nádob). INCIEN v rámci projektu Naše Mesto zrealizuje analýzy triedeného zberu v mestách Senec a Pezinok.

Mapa zobrazuje miesto stretnutia