Do ukončenia prihlasovania ostáva:

Počet prihlásených dobrovoľníkov

9 793

Viac

Čo robiť v prípade nepriaznivého počasia?

Ak je aktivita interiérového charakteru, koná sa za každého počasia.

Ak je aktivita exteriérová a máte pocit, že počasie v termíne jej konania je nepriaznivé (dážď, silný vietor, hmla a pod.), spojte sa s kontaktnou osobou za aktivitu. Je možné, že v mieste konania aktivity je iné počasie ako v lokalite, kde sa nachádzate.

Kontaktná osoba rozhodne, či sa aktivita pri nepriaznivom počasí bude konať, alebo sa zrealizuje v náhradnom termíne, prípadne sa presúva do interiéru.

V popise aktivity nájdete popis náhradnej aktivity v prípade nepriaznivého počasia alebo náhradný termín.