Do ukončenia prihlasovania ostáva:

Počet prihlásených dobrovoľníkov

9 793

Viac

Späť na výber

Rozžiarme farbami detské ihrisko na Fábryho

Správa mestskej zelene v Košiciach

Info o aktivite

Dobrovoľníci budú maľovať hracie prvky na detskom ihrisku, upravia terén v okolí hracích prvkov a odkopú nakopený piesok pri pieskovisku. Aktivita sa začne prípravnými prácami na maľovanie, ktoré budú spočívať v očistení a odmastení povrchov určených na maľovanie.

Info o organizácii

Správa mestskej zelene v Košiciach je príspevková organizácia mesta. V siedmich mestských častiach spravujeme 460 hektárov zelených plôch, 20 fontán, staráme sa o vyše 200 ihrísk, umelecké diela, minerálny prameňa Anička, Mlynský náhon, v mestskej kompostárni spracovávame košický bioodpad, vykonávame projekčnú a inžiniersko-investičnú činnosť za účelom realizácie a rekonštrukcie zelených plôch a drobných stavieb. Medzi naše priority patrí vytváranie zdravého životného prostredia a zelenšieho mesta. Od roku 2021 rozmiestňujeme v meste hmyzie hotely, v roku 2022 sme rozvešali 106 vtáčích búdok aj búdky pre netopiere, a na jeseň 2022 sme v Mestskom parku osadili aj náš prvý ježkodom. Aktívne spolupracujeme s organizáciami pôsobiacimi v Košiciach, máme rozbehnuté dlhodobé spolupráce s miestnymi univerzitami. Vďaka kooperácii rastieme a získavame nové nápady, ktoré pomáhajú budovať lepšie mesto na život.

Rozžiarme farbami detské ihrisko na Fábryho

Na aktivitu sa prihlásili dobrovoľníci z tejto spoločnosti:

CROWN Bevcan Slovakia, s.r.o. 13
Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia 1

Termín

16. 6. 2023

Piatok, 09:00 - 12:00 h

Počet voľných miest:

0 / 14

Realizácia

Fábryho 1-3

Košice

Miesto stretnutia

Fábryho 1 (medzi výškovými blokmi Fábryho 1 a 3)

Zobraziť na mape

Čas stretnutia

8:45 h

Občerstvenie

voda

V prípade nepriaznivého počasia

Aktivita sa presunie na náhradný termín: 16. 6. 2023 09:00
Prihlásením sa na túto aktivitu zároveň akceptujete, že v prípade zlého počasia sa bude konať v uvedenom dátume a čase. O zmene termínu vás budeme informovať najneskôr do 7. 6. 2023 do 17:00.

Info o projekte

V rámci podujatia Naše mesto chcem zapojiť dobrovoľníkov do zveľadenia detských ihrísk v Košiciach. Chceme, aby sa deti a rodičia cítili na detských ihriskách príjemne, preto máme v pláne s dobrovoľníkmi obnoviť nátery na oplotení a hracích prvkoch a opäť ich rozjasniť. Budeme radi, ak nám pomôžu aj s drobnými úpravami okolia a terénu. Plán je skrášliť a obnoviť s pomocou dobrovoľníkov 14 ihrísk naprieč celým mestom. Vieme, že aj drobná zmena vie pozdvihnúť priestor a naši najmenší si to zaslúžia.

Mapa zobrazuje miesto stretnutia