Do ukončenia prihlasovania ostáva:

Počet prihlásených dobrovoľníkov

9 793

Viac

Späť na výber

Komunitná záhrada - sadenie zelene

Revita Vajnory

Info o aktivite

S dobrovoľníkmi zútulníme priestory Komunitnej záhrady patriacej ku Klubovni Klubu rodičov a detí Vajnory vysadením ovocných stromov do pripravených vyvýšených záhonov ovocné stromy a popri plote dosadíme rôzne druhy okrasných a jednlých krov. Dobrovoľníci vyplnia vyvýšené záhony zeminou a zasadia stromy. Na zvyšené kríky a okrasnú zeleň vyhĺbia jamy popri plote v časti zelenej plochy a vysadia zeleň podľa nákresu.

Info o organizácii

Revitalizácie verejných priestorov a ihrísk, komunitné aktivity, realizácia enviromentálnych opatrení, vysádzanie zelene.

Komunitná záhrada - sadenie zelene

Na aktivitu sa prihlásili dobrovoľníci z tejto spoločnosti:

Amazon /Slovakia/ s.r.o. 13

Termín

16. 6. 2023

Piatok, 13:00 - 16:00 h

Počet voľných miest:

3 / 16

Organizátor

Revita Vajnory

Realizácia

Pod lipami 1

Bratislava

Miesto stretnutia

Komunitná záhrada za Klubovňou, Pod lipami 1

Zobraziť na mape

Čas stretnutia

12:45 h

Občerstvenie

voda, káva, čaj a niečo pod zub

V prípade nepriaznivého počasia

Aktivita sa presunie na náhradný termín: 16. 6. 2023 13:00
Prihlásením sa na túto aktivitu zároveň akceptujete, že v prípade zlého počasia sa bude konať v uvedenom dátume a čase. O zmene termínu vás budeme informovať najneskôr do 7. 6. 2023 do 17:00.

Info o projekte

V spolupráci s Klubom rodičov a detí Vajnory vysadíme s jednou skupinou doborvoľníkov na detskom ihrisku Šinkovské okrasné kríky popri plote, rôzne druhy okrasných tráv povedľa hojdačky a zasejeme trávu s lúčnymi kvetmi. S druhou skupinou dobrovoľníkov zútulníme priestory Komunitnej záhrady Klubovne Klubu rodičov a detí Vajnory, nachádzajúcej sa v parku pod lipami - vysadením ovocných stromov do pripravených vyvýšených záhonov ovocné stromy a popri plote dosadíme rôzne druhy okrasných a jednlých krov. V komunitnej záhrade inštalujú aj závlahové hadice pre zeleň. Tretia skupina dobrovoľníkov vyčistí lokalitu "Prašná Tomanova," vyzbierajú odpadky, ostrihajú kry a vytrhajú burinu popri ceste.

Mapa zobrazuje miesto stretnutia