Do ukončenia prihlasovania ostáva:

Počet prihlásených dobrovoľníkov

9 793

Viac

Späť na výber

Revitalizácia lokality - Prašná Tomanova

Revita Vajnory

Info o aktivite

Dobrovoľníci vyzbierajú odpadky v lokalite Prašná Tomanova - v časti od Kúkoľovej po ul. Na Jarku, ostrihajú náletovú zeleň popri poľnej cestičke a odstránia burinu.

Info o organizácii

Revitalizácie verejných priestorov a ihrísk, komunitné aktivity, realizácia enviromentálnych opatrení, vysádzanie zelene.

Revitalizácia lokality - Prašná Tomanova

Na aktivitu sa prihlásili dobrovoľníci z tejto spoločnosti:

IBM 11

Termín

16. 6. 2023

Piatok, 09:00 - 12:00 h

Počet voľných miest:

4 / 15

Organizátor

Revita Vajnory

Realizácia

Prašná Tomanova (v časti od Kúkoľovej po ul. Na Jarku)

Bratislava

Miesto stretnutia

Prašná Tomanova (na rohu ulice s Kúkoľovou)

Zobraziť na mape

Čas stretnutia

8:45 h

Občerstvenie

voda, káva, čaj a niečo pod zub

V prípade nepriaznivého počasia

Aktivita sa presunie na náhradný termín: 16. 6. 2023 09:00
Prihlásením sa na túto aktivitu zároveň akceptujete, že v prípade zlého počasia sa bude konať v uvedenom dátume a čase. O zmene termínu vás budeme informovať najneskôr do 7. 6. 2023 do 17:00.

Info o projekte

V spolupráci s Klubom rodičov a detí Vajnory vysadíme s jednou skupinou doborvoľníkov na detskom ihrisku Šinkovské okrasné kríky popri plote, rôzne druhy okrasných tráv povedľa hojdačky a zasejeme trávu s lúčnymi kvetmi. S druhou skupinou dobrovoľníkov zútulníme priestory Komunitnej záhrady Klubovne Klubu rodičov a detí Vajnory, nachádzajúcej sa v parku pod lipami - vysadením ovocných stromov do pripravených vyvýšených záhonov ovocné stromy a popri plote dosadíme rôzne druhy okrasných a jednlých krov. V komunitnej záhrade inštalujú aj závlahové hadice pre zeleň. Tretia skupina dobrovoľníkov vyčistí lokalitu "Prašná Tomanova," vyzbierajú odpadky, ostrihajú kry a vytrhajú burinu popri ceste.

Mapa zobrazuje miesto stretnutia